انواع شيرآلات

شيرآلات صنعت آب را به انواع زير ميتوان تقسيم نمود. ابتدا در ذيل تقسيم بندي كلي آورده شده و سپس بـه جزييـات بـيشتـر پرداخته ميشود:

 • – شيرهاي قطع و وصل
 • – شيرهاي كنترل دستي و يا محركدار شبكه ها و خطوط انتقال
 • – شيرهاي كنترل دستي و يا محرك دار سدها و ورودي مخازن
 • – شيرهاي كنترل اتوماتيك ( پيلوتدار)
 • – شيرهاي يكطرفه
 • – شيرهاي شناور
 • – شيرهاي هوا
 • – شيرهاي آتشنشاني
 • – شيرهاي حفاظت از شكستگي خط لوله
 • – شيرهاي مخصوص ايستگاه هاي پمپاژ

شيرهاي قطع و وصل

مزيت اصلي شيرهاي قطع و وصل ايجاد حداقل افت فشار است كه با توجه به موقعيت نصب آنها كـه ممكـن اسـت بـه صـورت مدفون و يا داخل حوضچه ايستگاه پمپاژ و يا شيرخانه باشند، داراي شرايط خاصي از نظر طراحي هستند. شيرهاي قطع و وصل مـورد استفاده در صنعت آب عبارتند از:

 • – شيرهاي كشويي
 • – شيرهاي پروانه اي
 • – شيرهاي توپي
 • – شيرهاي كروي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش