قیمت بست و ساپورت

ردیفشرحقیمت
1لیست قیمت بست پی وی سی 98/01/21دانلود
2لیست قیمت استاپر خطی 98/01/21دانلود
3لیست قیمت استاپر 98/01/21دانلود

لیست قیمت بست روکشدار رگلاژی

ردیفنا محصولاندازهrangea - mmNتعداد در کارتونقیمت (ریال)
1قیمت بست روکشدار رگلاژی 1138 -3110150تماس بگیرید
2قیمت بست روکشدار رگلاژی 11.411.445 -3810140تماس بگیرید
3قیمت بست روکشدار رگلاژی 11.211.252 -4510120تماس بگیرید
4قیمت بست روکشدار رگلاژی 2266 -5910100تماس بگیرید
5قیمت بست روکشدار رگلاژی 21.221.284 -751345تماس بگیرید
6قیمت بست روکشدار رگلاژی 33101 -931340تماس بگیرید
7قیمت بست روکشدار رگلاژی 44119 -1101330تماس بگیرید
8قیمت بست روکشدار رگلاژی 55119-1291325تماس بگیرید
9قیمت بست روکشدار رگلاژی 661-1631330تماس بگیرید

لیست قیمت بست اسپرینکلر ( گلابی)

ردیفنا محصولاندازهتعداد در کارتونقیمت (ریال)
1قیمت بست اسپرینکلر 3.43.4200تماس بگیرید
2قیمت بست اسپرینکلر 11200تماس بگیرید
3قیمت بست اسپرینکلر 11.411.4150تماس بگیرید
4قیمت بست اسپرینکلر 11.211.2150تماس بگیرید
5قیمت بست اسپرینکلر 22100تماس بگیرید
6قیمت بست اسپرینکلر 21.221.280تماس بگیرید
7قیمت بست اسپرینکلر 3350تماس بگیرید
8قیمت بست اسپرینکلر 4440تماس بگیرید
9قیمت بست اسپرینکلر 5530تماس بگیرید
10قیمت بست اسپرینکلر 6620تماس بگیرید

 

لیست قیمت پنج لایه نیوپایپ 1401