5 آبان 1396
شير سوپروالو

شير سوپروالو

شير سوپروالو شير سوپروالو يك شير ربع گرد منحصر به فرد از جنس برنج سند بلاست شده با لوازم آب كروم كه محصول مشترك ايتاليا و […]
5 آبان 1396
ابزار نصب سوپرپايپ

ابزار نصب سوپرپايپ

ابزار نصب سوپرپايپ شير سوپروالو يك شير ربع گرد منحصر به فرد از جنس برنج سند بلاست شده با لوازم آب كروم كه محصول مشترك ايتاليا […]
5 آبان 1396
مراحل تست فشار سيستم لوله كشی

مراحل تست فشار سيستم لوله كشی

مراحل تست فشار سيستم لوله كشی   مراحل قبل از انجام تست: مراحل قبل از انجام تست:                                                                                           قبل از تست، […]
1 فروردین 1397
تجهیزات انشعاب آب شهری SGP

تجهیزات انشعاب آب شهری SGP

تجهیزات انشعاب آب شهری SGP   شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ شیر قطع و وصل دو سر کوپلی شیر انشعاب ( شبکه ) […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش