آبان 5, 1396
شير سوپروالو

شیر سوپروالو

شیر سوپروالو شیر سوپروالو یک شیر ربع گرد منحصر به فرد از جنس برنج سند بلاست شده با لوازم آب کروم که محصول مشترک ایتالیا و […]
آبان 5, 1396
ابزار نصب سوپرپايپ

ابزار نصب سوپرپایپ

ابزار نصب سوپرپایپ شیر سوپروالو یک شیر ربع گرد منحصر به فرد از جنس برنج سند بلاست شده با لوازم آب کروم که محصول مشترک ایتالیا […]
آبان 5, 1396
مراحل تست فشار سيستم لوله كشی

مراحل تست فشار سیستم لوله کشی

مراحل تست فشار سیستم لوله کشی   مراحل قبل از انجام تست: مراحل قبل از انجام تست:                                                                                           قبل از تست، […]
فروردین 1, 1397
تجهیزات انشعاب آب شهری SGP

تجهیزات انشعاب آب شهری SGP

تجهیزات انشعاب آب شهری SGP   شیر قطع و وصل دو سر رو پیچ شیر قطع و وصل دو سر کوپلی شیر انشعاب ( شبکه ) […]
تماس - بخش فروش