لیست قیمت لوله و اتصالات گرمایش سوپرپایپ

لیست قیمت لوله و اتصالات گرمایش سوپرپایپ

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

 

ردیفنام محصولتعدادقیمت
1لوله سوپرپایپ +2 - 16 م مکلاف ۲۰۰ متریتماس بگیرید
2لوله سوپرپایپ +2 - 20 م مکلاف ۱۵۰ متریتماس بگیرید
3لوله سوپرپایپ +2 - ۲۵ م مکلاف ۱۰۰ متریتماس بگیرید
4کلکتور دو انشعابی SS برای گرمایش کفییک ستتماس بگیرید
5کلکتور سه انشعابی SS برای گرمایش کفییک ستتماس بگیرید
6کلکتور چهار انشعابی SS برای گرمایش کفییک ستتماس بگیرید
7کلکتور پنج انشعابی SS برای گرمایش کفییک ستتماس بگیرید
8کلکتور شش انشعابی SS برای گرمایش کفییک ستتماس بگیرید
9کلکتور هفت انشعابی SS برای گرمایش کفییک ستتماس بگیرید
10کلکتور هشت انشعابی SS برای گرمایش کفییک ستتماس بگیرید
11کلکتور نه انشعابی SS برای گرمایش کفییک ستتماس بگیرید
12کلکتور 10 انشعابی SS برای گرمایش کفییک ستتماس بگیرید
13کلکتور دو انشعابی SS با دبی سنجیک ستتماس بگیرید
14کلکتور سه انشعابی SS با دبی سنجیک ستتماس بگیرید
15کلکتور چهار انشعابی SS با دبی سنجیک ستتماس بگیرید
16کلکتور پنج انشعابی SS با دبی سنجیک ستتماس بگیرید
17کلکتور شش انشعابی SS با دبی سنجیک ستتماس بگیرید
18کلکتور هفت انشعابی SS با دبی سنجیک ستتماس بگیرید
19کلکتور هشت انشعابی SS با دبی سنجیک ستتماس بگیرید
20کلکتور نه انشعابی SS با دبی سنجیک ستتماس بگیرید
21کلکتور 10 انشعابی SS با دبی سنجیک ستتماس بگیرید
22مهره ماسوره 16 × 4/3 یورو20تماس بگیرید
23شیر کنترل/بالانسینگ کلکتور1تماس بگیرید
24شیر توپی 1 اینچ روپیچ/توپیچ)دو عدد(1تماس بگیرید
25شیر توپی 1 روپیچ × 4/3 توپیچ2تماس بگیرید
26جعبه کلکتور گرمایش کفی - 450 م م1تماس بگیرید
27درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - 450 م م1تماس بگیرید
28جعبه کلکتور گرمایش کفی - 530 م م1تماس بگیرید
29درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - 530 م م1تماس بگیرید
30جعبه کلکتور گرمایش کفی - 680 م م1تماس بگیرید
31درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - 680 م م1تماس بگیرید
32جعبه کلکتور گرمایش کفی - 830 م م 1تماس بگیرید
33درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - 830 م م 1تماس بگیرید
34جعبه کلکتور گرمایش کفی - 1030 م م1تماس بگیرید
35درب جعبه کلکتور گرمایش کفی - 1030 م م1تماس بگیرید
36سرشیر برقی1تماس بگیرید
37سرشیر برقی - 24 ولت1تماس بگیرید
38سرشیر برقی برای شیر کنترل کلکتور1تماس بگیرید
39کنترلر 76- DEM I1تماس بگیرید
40ترموستات دوخروجی1تماس بگیرید
41ترموستات بیسیم 75- T سفید1تماس بگیرید
42ترموستات بیسیم 75- T طوسی1تماس بگیرید
43ترموستات بیسیم 75- T نقره ای1تماس بگیرید
44پایه برای ترموستات 75- T سفید1تماس بگیرید
45پایه برای ترموستات 75- T طوسی1تماس بگیرید
46پایه برای ترموستات 75- T نقره ای1تماس بگیرید
47ترمینال ویژه رادیویی 56- C1تماس بگیرید
48ترمینال ویژه 56- C + کنترلر 76- DEM I1تماس بگیرید
49ترمینال ویژه 10 R4تماس بگیرید
50رله پمپ )برای ترمینال ویژه 10 R (1تماس بگیرید
51عایق کناری1 مترتماس بگیرید
52نایلون حباب دار متالایزرول 100 متر مربعیتماس بگیرید
53بست ریلیشاخه ۲ متریتماس بگیرید
54بست خاردار100 عددتماس بگیرید
55لوله خرطومی 20 - مشکیکلاف ۵۰ متریتماس بگیرید
56چسب دو طرفه۵۰ مترتماس بگیرید
57چسب عایق4 لیترتماس بگیرید
58افزودنی بتون10 لیترتماس بگیرید

تماس - بخش فروش