یست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه کوپلی بهتراشان

 

 

برای استعلام قیمت تماس بگیرید

 

ردیفمحصول
1لوله سايز 16 PERT - AL - PERT نونام پايپ
2لوله سايز 20 PERT - AL - PERT نونام پايپ
3لوله سايز 25 PERT - AL - PERT نونام پايپ
4لوله سايز 32 PERT - AL - PERT نونام پايپ
5لوله سايز 16 PEX - AL - PEX پنتا پايپ
6لوله سايز 20 PEX - AL - PEX پنتا پايپ
7لوله سايز 25 PEX - AL - PEX پنتا پايپ
8لوله سايز 32 PEX - AL - PEX پنتا پايپ
9بوشن دو سر توپيچ 4/3 کالانيز
10بوشن دو سر توپيچ 1 کالانيز
11بوشن روپيچ کوپلی 1×20 کالانيز
12مغزي رزوه اي 4/1-1 کالانيز
13مهره برنجی براي اتصال کوپلی 16 کالانيز
14مهره برنجي براي اتصال کوپلی 20 کالانيز
15مهره برنجی براي اتصال کوپلی 25 کالانيز
16مهره برنجی براي اتصال کوپلی 32 کالانيز
17شير هواگيری اتوماتيک ده بار 2/1 اوون تروپ آلمان
18شير هواگيری اتوماتيک 2/1 کاس ترکيه
19شير هواگيری 8/1 ولومی
20دسته شير کلکتوری آبي 16 و 20
21دسته شير کلکتوری قرمز 16 و 20
22پيچ سر شش گوش گالوانيزه 8 M
23بست ريلی خاردار 30 سانتيمتري
24بست ريلی پشت چسب دار 40 سانتيمتری
25بست ريلی پشت چسب دار 2 متری
26بست ريلی پشت بدون چسب 2 متری
27شيلنگ پکيج يک سر مهره 50 سانتی 2/1 کالانيز
28شيلنگ پکيج يک سر مهره 50 سانتی 4/3 کالانيز
29شيلنگ پکيج يک سر مهره 40 سانتی 2/1 کالانيز
30شيلنگ پکيج يک سر مهره 40 سانتی 4/3 کالانيز
31فوم لوله ساده سفيد 16 ميليمتری
32فوم لوله ساده سفيد 20 ميليمتری
33فوم لوله ساده سفيد 25 ميليمتری
34فوم لوله ساده سفيد 32 ميليمتری
35صفحه نصب رادياتوری ضخامت 25/1 ميليمتری
36صفحه نصب رادياتوری ضخامت 0.8 ميليمتری
37قيچی لوله بر سايز 42
38کاليبراتور تک سر 16
39کاليبراتور تک سر 20
40کاليبراتور تک سر 25
41کاليبراتور تک سر 32
42کاليبراتور سه طرفه 25×20×16
43کاليبراتور سه طرفه 20×25×32
44فنر لوله روکار 16
45فنر لوله روکار 20
46فنر لوله روکار 25
47فنر لوله روکار 32
48فنر لوله توکار 16
49فنر لوله توکار 20
50فنر لوله توکار 25
51فنر لوله توکار 32
52استاپر لوله فاضلاب 75-110 با قابليت تغيير اندازه
53تفلون مايع 100 گرمی سيم ايتاليا
54مغزی فنری 2/1 - 10 سانتيمتری کاس ترکيه
55مغزی فنری 2/1 - 5/7 سانتيمتری کاس ترکيه
56نوار تفلون
57ميني پرس رمس آلمان )تا سايز 42( - همراه با 4 عدد فک و سه سال گارانتی
58ميني پرس رمس آلمان )تا سايز 42( - همراه با 4 عدد فک و سه سال گارانتی
59آکو پرس رمس آلمان )تا سايز 110( - بدون فک و يک سال گارانتی
60آکو پرس رمس آلمان )تا سايز 110( - بدون فک و يک سال گارانتی