مراحل تست فشار سيستم لوله كشی

مراحل تست فشار سيستم لوله كشی

مراحل تست فشار سيستم لوله كشی

مراحل قبل از انجام تست:

مراحل قبل از انجام تست:                                                                                          

 • قبل از تست، بايد كليه مسيرها نهايي شده باشد، در صورت هرگونه تغيير در سيستم لوله كشي بايد دوباره تمامي مراحل تست تكرار شود.
 • هيچ قسمت از سيستم لوله كشي، نبايد پيش از آزمايش پوشانده شده يا داخل اجزاي ساختمان پنهان گردد.
 • كنترل كنيد كه تمامي مهره ماسوره ها تا 1 الي 2 دنده به آخر كاملاً سفت شده باشند.
4 – در صورت استفاده از اتصالات پرسي، كنترل كنيد كه حتماً تمام اتصالات پرس شده باشد. در اتصالات سوپرپايپ

دو پلاس، جدانشدن  تكيـه گـاه فـك پـرس ( حلقه ي رنگي) نشان  دهنده  عدم پرس است .

 • قبل از تست، سيستم  لوله كشي سوپرپايپ را توسط شير از سيستم هاي ديگر مانند منبع دوجداره، رادياتور و لوله هاي فلزي جدا كنيد.
 • از محكم بودن  درپوش ها و بسته بودن شيرها اطمينان حاصل كنيد.
 • – تست سيستم بايد در  پايينترين مكان لوله كشي انجام گيرد.
 • – گيج فشار بايد بيش از 16 بار فشار را نشان دهد و حساسيت آن 2/0 بار باشد. گيج بايد  بر روي خط يا يكي از مصرف كننده ها با نوار تفلون بسته شود و شير قطع قبل از آن بسته نباشد تا بتوان در هر لحظه فشار سيستم را خواند.
 • پمپ تست را با يك شير يكطرفه به شبكه متصل كنيد، سپس كل سيستم را با آب پركرده و هواگيري نماييد.
 • در مدارهايي كه فشار كاري آن بيش از 10 بار مي باشد فشار تست برابر است با فشار كاري بعلاوه 5 بار و در هر صورت فشار تست نبايد از 15بار كمتر باشد.
 • در تست سيستمهاي هواي فشرده، بايد هنگامي كه سيستم تحت فشار است، تمام اتصالات با آب و صابون، با دقت و يك به يك مورد بازديد قرار گيرند.
 • در حين تست و بعد از آن بايد از يخ زدگي آب درون سيستم جلوگيري شود. پس از اتمام تست حتما آب سيستم را خالي .كنيد اسـتفاده از ضـديخ در سيستمهاي آب آشاميدني مجاز نيست.
 • بعد از اتمام تست، در اسرع وقت براي پوشاندن روي لوله ها اقدام شود تا از صدمه ديدن آنها جلوگيري شود.

* مراحل انجام تست: تست سوپرپايپ در دو مرحله مطابق با استاندارد DIN-1988-Part 2  صورت مي پذيرد :

 • تست اوليه :

ابتدا توسط پمپ تست ، فشار شبكه را به 15 بار مي رسانيم. پس از 30 دقيقه فشار را چك مي كنيم، اگر ميزان افت فشار بيش از يك بار بود شبكه بايد چك شود و در غير اين صورت با پمپ تست پس از وقفه  10 دقيقه اي فشار را مجدداً به 15 بار مي رسانيم. پس از 30 دقيقه افت فشار نبايد بيش از 6/0 بار باشد.

 • تست نهايي:

در صورتي كه افت فشار كمتر از  0/6 بار باشد، بلافاصله بعد از تست اوليه فشار را مجدداً  به 15 بار مي رسانيم. اگر پس از گذشت دو ساعت، فشار شبكه كمتـر از 2/0 بار كاهش داشته باشد، تست قبول است در غير اينصورت سيستم بايد كاملا چك شده و تست فشار تكرار شود. 

توجه مهم : فشار تست سيستم لوله كشي سوپرپايپ، نبايد از 15 بار بيشتر باشد. 

مراحل تست فشار سيستم لوله كشی

مراحل بعدی تست : 

 • پس از تكميل همه مدارهاي گرمايش كفي، كليه مهره ماسوره هاي رابط بين لوله و كلكتورها را سفت كنيد.
 • استفاده از رابط در طول مدار توصيه نميشود اما در صورت استفاده، حتماً مهره ماسوره ي آن را تا يك يا دو دنده به آخر سفت كنيد يـ ا اتـصال آنرا پرس نماييد. اين اتصال ها حتما بايد با غلاف خرطومي پوشش داده شود.
 • گيج  فشارِ10 بار يا بالاتر را به وسيله تبديل به كلكتور رفت، و پمپ تست را توسط شير قطع كن به كلكتور برگشت وصل كنيد.
 • همه شيرهاي كلكتورهاي رفت و برگشت بايد باز باشد.
 • شير هواگيري بر روي انتهاي كلكتور رفت را باز كرده و به وسيله پمپ تست سيستم را با آب پر كنيد.
 • پس از هواگيري كامل، شير هواگيري را ببنديد.
 • در صورت برودت هوا و احتمال يخ زدگي آب داخل لوله در هنگام تست سيستم يا پس از آن ، بايد از ضديخ مجاز استفاده شود. اگر بعد از تـستاحتمال يخ زدگي وجود دارد، بايد حتماً آب داخل لوله ها به طور كامل تخليه شود.
 • پس از انجام تست هر چه سريع تر جهت بتن ريزي بر روي لوله هاي گرمايش كفي اقدام نماييد.

توجه مهم : عمليات بتن ريزي نبايد در دماي كمتر از 5 درجه سانتي گراد انجام شود. ضمناً در هنگام بتن ريزي و تـا پايـان آن بايـدتمامي مدارها زير تست باقي بمانند.  

* مراحل انجام تست : تست سيستم گرمايش كفي سوپرپايپ مطابق با استاندارد DIN EN-1264-4 صورت مي پذيرد: 

ابتدا توسط پمپ تست، فشار شبكه را به 6 بار  مي رسانيم. پس از گذشت 24 ساعت تا 2/0 بار  افت فشار مجاز است. در صورتي كـه افـت بيـشتر از2/0 بار است بايد كليه  ي مدارها و كلكتورها را كنترل كرده و تست را مجدداً تكرار نماييد.

توجه مهم : فشار تست سيستم گرمايش كفي نبايد از 6 بار بيشتر باشد زيرا ممكن است به كلكتـور گرمـايش كفـي و شـيرهاي آن صدمه وارد شود. 

مراحل تست فشار سيستم لوله كشی

 

2 Comments

 1. رضوی گفت:

  ممنون بابت توضیحات کاملتون

 2. بهزاد مهدوی گفت:

  سلام. در کدام مبحث قید شده که فشار تست لوله های 5 لایه باید 15 بار باشه؟؟؟
  آیا آیین نامه تایید شده ای هست یا در قسمت خاصی از محبث 16 مقررات ملی ساختمان اشاره شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش