لوله فولادی

لوله فولادی

لوله فولادی

لوله فولادی

 

لوله فولادی مورد استفاده در لوله كشي گازباید از جنس فولادی سیاه ( carbon steel )باشد .

مي تواند از نوع بدون درز
(seam less ) یا درزدار (welded)  با جوش طولي  ERW یا DSAW باشد .

  • DSAW = Double Submerged Arc Welded
  • ERW = Electric Resistance Welde

 

لوله های فولادی از نظر ساخت، مواد، ابعاد، وزن،آزمایش ها و تلرانس باید با استاندارد ملی 3360و یا یا معادل آنهاDIN 2440 ویاAPI 5L Grade B مطابقت داشته باشد .

 

سطح بیرونی لوله ها باید صاف و هموار باشد

 

لوله های سیاه فولادی

این لوله ها در سیستم لوله کشی صنعتی حداکثر تا دمای 400 در جه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد .

موارد کاربرد و تنوع جنس این لوله ها عبارت است از :

الف) A106-c برای سیستم ها با دمای متوسط و فشار متوسط به بالا ، مانند خط دهش پمپ های آب تغذیه

ب) A106-b برای سیستم ها با دمای متوسط و فشار متوسط به بالا

پ) 672A برای سیستم های با دمای متوسط و فشار متوسط یا بالا و قطر نامی 650 و بالاتر

ت) A53-b برای سیستم های با دمای پایین و فشار پایین

ث) A134 : برای سیستم های با دمای پایین و فشار پایین و سایز بالا ، مانند خطوط اصلی آب خنک کن

ج) API-5L برای لوله کشی خطوط سوخت مایع و گاز طبیعی

 

لوله سیاه فولادی

لوله فولادی آلیاژی

 

این لوله ها در سیستم لوله کشی صنعتی برای سیستن های با دمای 400 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد

موارد کاربرد و تنوع جنس این لوله ها عبارت اند از :

الف) A335-P11 : برای محدوده دمایی 400 و 470 درجه سانتی گراد

ب) A335-P22 : برای محدوده دمایی 480 تا 550 ( هدر های اصلی بخار ) درجه سانتی گراد

پ) A335-P91 : برای محدوده دمایی بالاتر از 500 درجه سانتی گراد

ت) A335-P92 : برای محدوده دمایی بالاتر از 560 درجه سانتی گراد

 

لوله فولادی آلیاژی

لوله فولادی ضد زنگ

 

  • این لوله ها در سیستم لوله کشی صنعتی
  • برای سیستم های حاوی مواد خورنده مورد استفاده قرار میگیرد

موارد کاربرد و تنوع جنس این لوله ها عبارت اند از :

الف ) A312-TP304 : برای خطوط آب سختی گیری شده ، هوای فشرده ابزار دقیق و سرویس

پ) A312-TP316 : برای خطوط نمونه گیری

ت) A312-TP317 : برای خطوط حاوی آب دریا با قطر نامی و کوچکتر

لوله فولادی صد زنگ

دسته بندی لوله های فولادی


هنگام استفاده از جدداول در اسدتانداردهای API , ASME , ANSI
لوله ها به سه روش دسته بندی می شوند:

1 – روش وزنی:

بصورت زیر تقسیم بندی می شوند:


الف)
لوله های استاندارد با علامت STD
ب)
لوله های سنگین با علامت )Extra HEAVY( XS
پ)
لوله های فوق سنگین با علامت )DOUBLE EXT

 

2-روش برنامه یا شجول «»Schedule


این روش كه همان تقسیم بندي استاندارد ANSIاست، ضخامت لوله ها كه معرف قدرت و استحكام آنها مي باشد به وسیله SCHEDULE NUMBER تعریف مي كنند.
اعداد ذیل نشانه رده یا كلاسه ضخامت و یا شجول (SCHEDULE ) لوله مي باشد:

5S – 10S – 10- 20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100- 120- 140- 160

* لازم به ذكر است 5Sو 10Sمربوط به لوله هاي فولادي ضدزنگ مي باشد ، براي یك لوله با قطر مشخص هر چه عدد SCHبزرگتر باشد، ضخامت لوله بیشتر است.

نحوه محاسببه SCHلولبه ببا اسبتفاده از جبدول: 4-1
3 ID
A
WT
+
=
= W.Tضخامت لوله برحسب اینچ

A SCHEDULE
40 < A < 50 SCH. 30
29 < A < 39 SCH. 40
25 < A < 29 SCH. 60
20 < A < 23 SCH. 80
16 < A < 18 SCH. 100
13 < A < 15 SCH. 120
11 < A < 13 SCH. 140
9 < A < 11 SCH. 160

= IDقطر داخلي لوله برحسب اینچ
= A
عدد مفروض

  3- روش كدبندی


علاوه بر دو روش بالا، روش سومي كه موسسه نفت آمریكا ( )APIپیشنهاد كرده نیز وجود دارد. در این روش ابتدا حروف APIو سپس نشانه هاي زیر بكار مي رود.

  • لوله با حداكثر تنش تسلیم 5L = 35000 PSI
  • لوله هاي قوي تر با درز طولي = 5LX
  • لوله هاي قوي تر با درز مارپیچي = 5LS
  • در مرحله بعد درجه یا Gradeلوله مشخص میگردد.

بعنوان مثال لوله ای با گرید X42دارای تنش حد تسلیم برابر با 42000پوند براینچ مربع میباشد.

( بغیر از لوله با گرید های Aو Bکه تنش حد تسلیم آن بترتیب 30000و 35000پوند براینچ مربع می باشد ) جهت بدست آوردن تنش حد تسلیم مابقی گریدها باید اندیس حرف Xضربدر 1000شود تا تنش حد تسلیم لوله برحسب پوند بر اینچ مربع بدست آید.

 

فرایند تهیه مواد اولیه لوله های فولادی

 

مواد اولیه این لوله ها که هم بصورت درز جوش و هم بصورت بدون درز ساخته میشوند باید به یکی از روشهای زیر تهیه شود :

1 – کوره باز OPEN HEART FURNACE

2 – کوره الکترونیکی ELECTRIC FURNACE

3 – کوره قلیانی با دمش اکسیژن ELECTRIC FURNACE

 

 

روش های تولید لوله های فولادی مطابق استاندارد APIلوله های مورد استفاده در شبکه های گازرسانی مطابق روش های جوشکاری زیر تولید میگردند:

 

الف- روش تولید لوله فولادي با جوش مقاومتی ERW :)Electric Resistance Welded( لوله هاي با جوش طولي ERW بصورت شاخه شاخه و یا بصورت پیوسته از یك كویل تولید مي شود و سپس بصورت شاخه هاي 6متري بریده مي شود. كه داراي اتصال لب به لب طولي است كه در آن امتزاج در جوش بوسیله حرارت حاصله از مقاومت لوله در مقابل یك جریان الكتریكي در یك مدار كه لوله قسمتي از آن است و توأم با اعمال فشار بوجود مي آید .

ب- روش تولید لوله فولادي با جوش طولي DSAW :)Double Submerged Arc Welded( لوله هاي با جوش طولي ،SAW DSAWداراي اتصال لب به لب طولي است كه با حداقل دو پاس جوش كه یكي از آنها در طرف داخل و پاس دیگر جوش در طرف خارج است بوجود مي آید .

پ- روش تولید لوله فولادي بدون درز Seam Less همانطور كه در شكل نشان داده شده است خمیر فولاد با عبور از فشنگي تحت كنترل رولیك ها و غلطك ها تولید مي شود .

ت- تولید لوله فولادی با روش جوش مارپیچ Spiral همانطور که در شکل نشان داده شده است یکی دیگر از روشهای تولید لوله در قطرهای بالا استفاده از پروسه مارپیچ است .


کلیه لوله ها باید دارای نشانه ای حاکی از موارد ذیل باشند :

1 – نام یا نشانه تجاری سازنده
2 –
قطر اسمی لوله
3 – ذکر کلمه گاز که مشخص کننده اختلاف آن با موارد مصرف دیگر باشد
4 – علامت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فروش انواع لوله های فولادی برای اطلاعات و قیمت با ما تماس بگیرید ( بخش فروش )

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش