فیتینگهای پلی اتیلن تکلایه PE

فیتینگ مثلاً (زانوىی، سه راهی، مغزی، شیرفلکه و …) تشکیل شده  است که به وسیله آچارهای مخصوص (رىنگی چاک دار) لوله های  تک لاىه  PEXرا به فیتینگ ها متصل می کنند. 

فیتینگهای پلی اتیلن تکلایه PE

مقاله روبرو در مورد فیتینگهای پلی اتیلن تکلایه PE که از فیتینگ های  مورد  استفاده  در  لوله کشی  آب  سرد  و  آب گرم بهداشتی با  ٔ لوله  PEX معمولاً از جنس برنجی یا برنجی با  روکش نیکل یا فولاد زنگ ناپذیر می باشد در شکل زیر فیتینگ های لوله های تک لایه  PEX مورد استفاده  در حرارت مرکزی و تهویه مطبوع مشاهده می شود.

فیتینگهای پلی اتیلن تکلایه PE

 

 

برای اتصال 1 لوله های تک لاىه  PEXبه فیتینگ ها همانطور که در شکل مشاهده می شود هر فیتینگ لوله های تک لاىه  از چند قطعه، مهره، حلقه اتصال، سرشیلنگ اورىنگ دار و خود  فیتینگ مثلاً (زانوىی، سه راهی، مغزی، شیرفلکه و …) تشکیل شده است که به وسیله آچارهای مخصوص (رىنگی چاک دار)لوله های تک لایه  PEX را به فیتینگ ها متصل میکنند

فیتینگ مثلاً (زانوىی، سه راهی، مغزی، شیرفلکه و …) تشکیل شده  است که به وسیله آچارهای مخصوص (رىنگی چاک دار) لوله های  تک لاىه  PEXرا به فیتینگ ها متصل می کنند. 

 

فیتینگهای پلی اتیلن تکلایه PE

اتصال لوله های پلی اتیلن تکلایه PE

قبل  از  شرح  مراحل  اتصال  ذکر  چند  نکته  ضروری  که بی ارتباط  با  آن  نیست  لازم  می باشد  که  در  لوله کشی پلی اتیلنی  تک لاىه   PEX بر خلاف کلیه سیستم که برای تغذىه سروىس های  بهداشتی از لوله اصلی توسط سه راهی انشعاب گرفته می شود در  اىن  سیستم  برای  جلوگیری  از  افت  فشار  سیستم  از  روش
کلکتوری استفاده می شود که هم افت فشار را کاهش داده و هم  توسط کلکتور می توان مسیر لوله آب سرد و آب گرم هر سرویس  را کنترل و در موقع تعمیرات قطع و وصل نمود

 

٭ تمامی سیستم لولهکشی از یک جعبه مرکزی منشعب میشود
٭ نصب سیستم مرکزی آسان و سریع است
٭ در صورت استفاده از چند انشعاب افت فشار حداقل میباشد
٭ تمامی سیستم توکار میباشد

 اتصال لوله های پلی اتیلن تکلایه PE

نکته دوم اىن است که با مشخص شدن محل لوله هایآب سرد و  آب گرم سرویس های بهداشتی  می توان شابلون های تکی ىا دوبله فلزی دیواری که فیتینگ

 بر روی آن پیچ می شود را ابتدا برروی
دىوار در ارتفاع و محل مناسب به وسیله پیچ و رولپلاک نصب نموده و سپس از آنجا لوله کشی را به سمت کلکتور ادامه داد. توضیح این  عکس مراحل اجراىی لوله کشی نیز امکان پذىر می باشد. 

نحوه اجرای لوله کشی حرارت مرکزی با استفاده از لوله و لاف و فیتیلینگ های لوله تک لایه  PEX نشان داده شده است .

 اتصال لوله های پلی اتیلن تکلایه PE

دستور کار شماره یک

اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلنی تک لایه PEX

 دستور کار شماره یک لوله پلی اتیلن

ابزار و وسایل مورد نیاز

ردیف نام ابزار تعداد
١ درىلبرقیچکشیباسهنظام١٣
میلیمتر
١دستگاه
٢ متر٥متری ١عدد
٣ چکشفلزی٣00گرمی ١عدد
٤ پیچگوشتیدوسویمتوسط ١عدد
٥ پیچگوشتیچهارسویمتوسط ١عدد
٦ متهالماسهنمره7میلیمتر ١عدد
7 آچارفرانسهنمره١٢ ١ عدد
8 آچارفرانسهنمره١0 ١ عدد
9 آچاررىنگیمخصوصفیتینگها ١عدد
١0 تراز٣0سانتیمتری ١عدد
١١ ماژىککوچک ١عدد


مراحل انجام کار

 1. لباس کار خود را بپوشید.
 2. مواد لازم دستور کار شماره ىک را از روی نقشه در جدول بنویسید و انها را  از انبار تحوىل بگیرید
 3.  لوله کشی آب سرد و آب گرم را مطابق نقشه، امکانات موجود فضای کارگاه  و توضیحات داده شده در مراحل اجراىی انجام دهید. 
 4. مدار لوله کشی را از نظر عدم نشت آب آزماىش کنید. 
 5.  کار انجام شده را برای ارزشیابی عملکردتان به هنرآموز  کارگاه نشان دهید. 
 6. پس از ارزشیابی، ابزارها و تجهیزات را از محل اجرا جمع آوری کرده و به انبار تحویل دهید
 7. محیط کارتان را تمیز کنید.
 8. گزارش کاری ( ارائه )

1 Comment

 1. حبیب گفت:

  عالی بود خیلی کامل و جامع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش