شیر فلکه کیز ایران

 

شیر فلکه برنجی برنزی کیز  ایران

کارخانه تولیدی و صنعتی کیز ایران در سال 1363بـه عنوان اولین تولید کننده شیر فلکه هـای کشویی برنجی در ایران راه انـدازی و در طـی سالیان متمـادی،تـلاش بــی وقفه و مستمر تبدیـل بـه برتریـن تولید کننده شیرآلات ساختمانی و تاسیساتی در عرصـه صنعـت تاسیسات گردیـد .

 • دریافت جوائز بین المللی کیفیت (اسپانیا 2008 – 1994و اروپا .) 2010
 • اولین دریافت کننده نشان استاندارد از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
 •  انتخاب کارآفرین نمونه از جشنواره قهرمانان صنعت سال .1387
 • انتخاب مدیر نمونه در همایش تولید کنندگان نمونه کشوری .1389
 • انتخاب شرکت برتر در جشنواره قهرمانان صنعت سال .1390

از افتخارات شرکت تولیدی صنعتی کیز ایران محسوب می گردد

برای مشاهده لیست قیمت شیر فلکه برنجی برنزی کیز ایران کلیک کنید

 

بدون تردید دستیابی به این افتخارات، تنها در سایه حضور مدیران و کارکنان صدیق و متعهد، کیفیت مطلوب و ماندگار، استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات مدرن و تاش خستگی ناپذیر نمایندگان فروش در عرصه توزیع محصولات امکان
پذیر بوده است. شرکت تولیدی و صنعتی کیز ایران ضمن قدردانی از مصرف کنندگان عزیز، با عزمی راسخ و خلل ناپذیر، نوید تولید محصولات متنوع دیگری را در آینده نزدیک خواهد داد .

 

 

شیر فلکه برنجی برنزی کیز ایران

شیر کشویی کیز ایران

شیرکشویی در صنایع تاسیساتی آب، شبکه های آبرسانی، سیستمهای آبیاری، شبکه های نفت، روغن و گازوئیل، صنایع تانکر سازی، پنوماتیک و هیدرولیک، مواد شیمیایی و صنایع ساختمان قابل استفاده می باشد.
شیر کشویی بر اساس استاندار ملی ایران به شماره 3664و از جنس برنج فورج پذیر تولید شده، فرم اصلی دنده ها از نوع اینچی بوده و مشخصات آن مطابق استاندارد EN ISO-228می باشد. در سیستم تولید به روش فورجینگ فاصله بین مولکولی تا سر حد امکان کم گشته و مقاومت بدنه را در آزمایشات انهدام بالا می برد، درنتیجه تحمل فشار کار افزایش می یابد به همین دلیل ما روش فورجینگ را برگزیده ایم .

شیر کشویی - شیر فلکه کشویی کیز ایران

مشخصات فنی شیر فلکه کیز ایران ( شیر کشویی )

مشخصات فنی شیر کشویی کیز ایران

آنالیز مواد شیر کشویی کیز ایران

جنس بدنه و سایر اجزاء شیرهای کشویی کیز ایران تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد

جنس بدنه و سایر اجزاء شیرهای کشویی کیز ایران

 

شیر یکطرفه دریچه ای کیز ایران

شیر یکطرفه دریچه ای  شیری است که عبور سیال از آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سیال ممانعت به عمل می آورد. این شیر تنها توسط فشار سیال عمل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد. کنترل جریان سیال توسط دیسکی که به واسطه وجود فشار سیال به بدنه دیسک از محل آب بندی شیر، دور و یا به آن نزدیک می شود؛ انجام می گردد.

شیرهای یکطرفه غالبا در شبکه های آبرسانی شهری، تأسیسات حرارتی ساختمان، مصارف صنعتی، پمپها، شبکه های نفت و روغن رسانی و درمجموع در شبکه هایی که حرکت سیال از یک طرف و ازخاف جهت دیگر غیر مجاز باشد، مورد استفاده قرار می گیرد

مزایا و محاسن شیر یکطرفه دریچه ای کیز ایران

 • مقاومت دربرابر خوردگی و فرسودگی
 • مقاومت دربرابر رسوب پذیری
 • آب بندی به طورکامل
 • بی صدا بودن هنگام باز و بسته شدن دریچه

مشخصات فنی شیر یک طرفه دریچه ای کیز ایران

 

مشخصات فنی شیر یک طرفه دریچه ای کیز ایران

 

آنالیز مواد شیر یکطرفه دریچه ای کیز ایران

شیر یکطرفه دریچه ای کیز ایران

جنس بدنه و سایر اجزاء شیرهای یکطرفه تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد

 

آنالیز مواد شیر یکطرفه دریچه ای کیز ایران

شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران

شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ

شیری است که عبور سیال از آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سیال ممانعت به عمل می آورد. این شیر تنها توسط
فشار سیال عمل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد. کنترل جریان سیال توسط دیسکی
که به واسطه وجود فشار سیال به بدنه دیسک از محل آب بندی شیر، دور ویا به آن نزدیک می شود؛ انجام می گردد.
شیرهای یکطرفه غالبا در شبکه های آبرسانی شهری، تأسیسات حرارتی ساختمان، مصارف صنعتی، پمپها، شبکه های نفت و
روغن رسانی و درمجموع در شبکه هایی که حرکت سیال از یک طرف و ازخاف جهت دیگر غیر مجاز باشد، مورد استفاده
قرار می گیرد.

محاسن و مزایای شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران

 • مقاومت دربرابر خوردگی و فرسودگی
 • مقاومت دربرابر رسوب پذیری
 • آب بندی به طورکامل
 • بی صدا بودن هنگام باز و بسته شدن دریچه

مشخصات فنی شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران

مشخصات فنی شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران

آنالیز مواد شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران

جنس بدنه و سایر اجزاء شیرهای یکطرفه تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد
آنالیز فنی شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران

 

شیر فلکه برنجی برنزی کیز ایران

صافی Y کیز ایران

صافی Y کیز ایران

صافی Y بر مبنای استانداردهای ملی و بین المللی طراحی و تولید می شود و در لوله کشیهای ساختمان، موتور خانه ها و سیستمهای آبیاری و کشاورزی، انواع آبگرمکنها و پکیجها و فرآیندهایی که با آب، روغن، گازوئیل و یا حتی بنزین سروکار دارند کاربرد دارد .

مشخصات فنی صافی Y کیز ایران

مشخصات فنی صافی Y کیز ایران

آنالیز مواد صافی Y کیز ایران


جنس بدنه و سایر اجزاء صافی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد

آنالیز مواد صافی Y کیز ایران

شیر یکطرفه فنری کیز ایران

شیر یکطرفه فنری کیز ایران

شیری است که عبور سیال در آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سیال ممانعت به عمل می آورد. این شیر تنها توسط فشار سیال، عمل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد. کنترل جریان سیال توسط دریچه ای که به واسطه وجود فشار سیال به بدنه دریچه از محل آب بندی شیر، دور و یا به آن نزدیک می شود؛ انجام مي گیرد.
شیرهای یکطرفه فنری بیشتر در شبکه های آب رسانی شهری، تأسیسات حرارتی ساختمان، هواي فشرده، پمپها، مصارف صنعتی و شبکه هایی که حرکت سیال از یک طرف و از خاف جهت دیگر غیر مجاز باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

محاسن و مزایای شیر یکطرفه فنری کیز ایران

 • مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی
 • مقاومت در برابر رسوب پذیری
 • آب بندی به طور کامل تحت هر شرایط محیطی و کاری ( عمودی، افقی و تحت زاویه )
 • باز شدن سوپاپ با حداقل فشار سیال
 • بی صدا بودن هنگام باز و بسته شدن دریچه

مشخصات فنی شیر یکطرفه فنری کیز ایران

 

مشخصات فنی شیر یکطرفه فنری کیز ایران

آنالیز مواد شیر یکطرفه فنری کیز ایران

جنس بدنه و سایر اجزاء شیرهای یکطرفه تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آم مطابق جدول زیر می باشد

 

انالیز مواد شیر یکطرفه فنری کیز ایران

شیر توپی کیز ایران

شیر توپی کیز ایران

شیر توپی (کلکتوری کوپلی) برنجی کیز ایران معمولا در تاسیسات ساختمانی، سیستمهای گرمایش از کف و شبکه های آبرسانی گرم و سرد مورد استفاده قرار می گیرد. این شیرها به صورت ربع گرد با یک چرخش 90درجه باز و بسته می شوند. در این نمونه شیرها سطوح خارجی و داخلي با روکش نیکل پوشش داده شده تا از خوردگی بلند مدت در برابر اماح آب و خورنده های محیطی جلوگیری شود. قطعه توپی به کار رفته در این شیرها عاوه بر روکش نیکل با یک لایه کروم نیز پوشش داده شده تا اصطکاک آن با نوار پلیمری مخصوص آب بندی و نتیجتا فرسایش آن به حداقل برسد. آب بندی زاویه ای این شیرها +15 درجه می باشد که جز بهترین زاویه های آب بندی در شیر آلات توپی می باشد در تمامی شیرها به صورت %100تست فشار در زمان تعریف شده انجام می پذیرد و کلیه تستهای گشتاور، تست ضربه و… نیز به صورت رندوم روی این شیرها انجام می گیرد .

مشخصات فنی شیر توپی کیز ایران

مشخصات فنی شیر توپی کیز ایران

آنالیز مواد شیر توپی کیز ایران


جنس بدنه و سایر اجزاء شیر توپی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد

آنالیز مواد شیر توپی کیز ایران

شیر توپی روپیچ کیز ایران

شیر توپی روپیچ کیز ایران

شیرهای توپی (کلکتوری) عموما در سیستمهای کلکتوری (انشعابی،) پکیج، سیستمهای گرمایش از کف، شبکه های آبرسانی
ساختمانی سرد و گرم و… مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا و محاسن شیر توپی روپیچ کیز ایران

 • افزایش ضریب آب بندی بالا
 • باز و بسته شدن به صورت 90درجه
 • مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی و رسوب پذیری
 • غشاء آبکاری نیکل در کلیه سطوح داخلی و خارجي شیر
 • عدم ایجاد صدای ناهنجار، هنگام باز و بسته شدن شیر

مشخصات فنی شیر توپی روپیچ کیز ایران

مشخصات فنی شیر کیز ایران توپی روپیچ

 

آنالیز مواد شیر توپی روپیچ کیز ایران


جنس بدنه و سایر اجزاء شیرهای توپی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد

آنالیز مواد شیر کیز ایران توپی روپیچ

 

شیر فلکه کیز ایران

شیر توپی توپیچ کیز ایران

شیر توپی توپیچ کیز ایران

شیرهای توپی (کلکتوری) عموما در سیستمهای کلکتوری (انشعابی،) پکیج، سیستمهای گرمایش از کف، شبکه های آبرسانی ساختمانی سرد و گرم و… مورد استفاده قرار می گیرد.

محاسن و مزایای شیر توپی توپیچ کیز ایران

 • افزایش ضریب آب بندی بالا
 • باز و بسته شدن به صورت 90درجه
 • مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی و رسوب پذیری
 • غشاءآبکاری نیکل در کلیه سطوح داخلی و خارجي شیر
 • عدم ایجاد صدای ناهنجار، هنگام باز و بسته شدن شیر

مشخصات فنی شیر توپی توپیچ کیز ایران

مشخصات فنی شیر توپی توپیچ کیز ایران

آنالیز مواد شیر توپی توپیچ کیز ایران


جنس بدنه و سایر اجزاء شیرهای توپی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد

آنالیز مواد شیر توپی توپیچ کیز ایران

فیلتر گازی کیز ایران

 

فیلترهای گازی معمولا در خطوط لوله گازجهت جلوگیري از ورود گرد و غبار، شن و ناخالصی ها و همچنین در وسایل و دستگاه های حساسی که با انواع گازهای طبیعی، گازهای نفتی، فاضاب و هوای فشرده سروکار دارند استفاده می شود .فیلتر گازی کیز ایران

محاسن و مزایای فیلتر گازی کیز ایران

 • آب بندی مطمئن با توجه به حساسیت نشت گاز
 • مش بندی ریز فیلتر جهت جذب نمودن گرد و غبار
 • مقاومت در برابر خوردگی های انواع گازهای مذکور
 • قابلیت شستشو و خشک نمودن فیلتر

مشخصات فنی فیلتر گازی کیز ایران

فیلتر گازی کیز ایران مشخصات فنی

 

آنالیز مواد فیلتر گازی کیز ایران

 

فیلتر گازی کیز ایران آنالیز مواد

 

 

شیر واشری کیز ایران

شیر واشری که جهت حرکت سیال روی بدنه آن مشخص شده، عموما در سیستم های بهداشتی، شبکه های آبرسانی و همچنین در شبکه های انتقال نفت و گازوئیل کاربرد دارد.

محاسن و مزایای شیر واشری کیز ایران

 • آب بندی به طور کامل تحت هر شرایطی
 • قابل مصرف برای آب سرد و گرم، هوای فشرده و مکانهایی که دارای رسوبات گچی، شن و ماسه مي باشند.
 • قابل استفاده لوله های فنری، پلی اتیلن و لوله های چند لایه

 

شیر واشری کیز ایران
شیر واشری که جهت حرکت سیال روی بدنه آن مشخص شده، عموما در سیستم های بهداشتی، شبکه های آبرسانی و همچنین در شبکه های انتقال نفت و گازوئیل کاربرد دارد.

محاسن و مزایای شیر واشری کیز ایران

 • آب بندی به طور کامل تحت هر شرایطی
 • قابل مصرف برای آب سرد و گرم، هوای فشرده و مکانهایی که دارای رسوبات گچی، شن و ماسه مي باشند.
 • قابل استفاده لوله های فنری، پلی اتیلن و لوله های چند لایه

مشخصات فنی شیر واشری کیز ایران

مشخصات فنی شیر واشری کیز ایران

آنالیز مواد شیر واشری کیز ایران

آنالیز مواد شیر واشری کیز ایران

شیر پیسوار کیز ایران

شیر پیسوار کیز ایران فیلتر دار ، شیر ساده ایست که بین سیستمهای لوله کشی و شیرآلات دیگر قرار میگیرد و معمولا بهترین مکمل جهت نصب شیرهای اهرمی و لوکس ، سرویسهای بهداشتی ، لوله کشیهای خانگی ، سیستمهای آبیاری ، شبکه های توزیع نفت ، بنزین ، گازوئیل ، پنوماتیک و در مجموع سیالات غیر خورنده صنعتی کاربرد دارد و از ورود شن و ماسه و ذرات دیگر به سیستمهای حساس بالا جلوگیری مینماید.

شیر پیسوار کیز ایران

مشخصات فنی شیر پیسوار کیز ایران

 

مشخصات فنی شیر پیسوار کیز ایران

آنالیز مواد شیر پیسوار کیز ایران

جنس بدنه و سایر اجزاء شیرهای پیسوار کیز ایران تولید شده این شرکت مطابق استاندارد و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد

آنالیز مواد شیر پیسوار کیز ایران

شیر آتش نشانی کوپلینگی کیز ایران

شیر آتش نشانی کوپلینگی کیز ایران مناسب جهت نصب در تابلوهای آتشنشانی با ورودی از پایین و خروجی با زاویه 130 درجه است که قابلیت اتصال به کوپلینگ شلنگ آتش نشانی را دارا میباشد

شیر آتشنشانی کوپلینگی کیز ایران

مشخصات فنی شیر آتشنشانی کوپلینگی کیز ایران

 

شیر آتشنشانی کوپلینگی کیز ایران مشخصات فنی

آنالیز مواد شیر آتشنشانی کوپلینگی کیز ایران

جنس بدنه و سایر اجزاء شیر آتشنشانی کوپلینگی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد

شیر آتشنشانی کوپلینگی کیز ایران آنالیز مواد

شیر یکطرفه فنری فیلتردار کیز ایران

شیر یکطرفه فنری فیلتردار کیز ایران همانند شیر یکطرفه فنری شیری است که عبور سیال در آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی ممانعت به عمل می آورد . این شیر تنها توسط فشار سیال عمل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خارج بدنه نمی باشد . شیر توسط جریانی که به سطح دریچه اعمال میشود ، باز ، و با قطع جریان و اعمال نیروی فنر پشت دریچه بسته می شود ، این محصول بیشتر در دهانه های وروردی پمپهای کفکش و چاهی ، شبکه های آبرسانی شهری ، تاسیسات حرارتی ساختمان ، سیستمهای هوای فشرده و پنوماتیک جهت جلوگیری از ورود ذرات ریز و خاک و شن به سیستمخای حساس بالا کاربرد دارد.

مشخصات فنی شیر یکطرفه فنری فیلتردار کیز ایران

مشخصات فنی شیر یکطرفه فنری فیلتر دار کیز ایران

آنالیز مواد شیر یکطرفه فنری فیلتردار کیز ایران

جنس بدنه و سایر اجزاء شیر یکطرفه فنری فیلتر دار کیز ایران  تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد

 

آنالیز مواد شیر یکطرفه فنری فیلتر دار کیز ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش