طبقه بندی شيرآلات صنعتی
طبقه بندی شیرآلات صنعتی
اکتبر 22, 2019
انواع شيرآلات
انواع شیرآلات
اکتبر 31, 2019

شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

  • شیرهای با محرک الکتریکی، پنوماتیکی و هیدرولیکی
  • شیرهای اتوماتیک یا خودکار

شیرهای با محرک الکتریکی، پنوماتیکی و هیدرولیکی

شیرهای با محرک الکتریکی ( شیرهای برقی ) و شیرهای پنوماتیکی و هیدرولیکی، شیرهایی میباشند که بـرای بـه کـار انـداختن آنها، انرژی توسط نیروی انسان تامین نشده و انرژی از خارج سامانه اعمال میشود.

شیر صنعتی برقی و اتوماتیک

 

شیرهای اتوماتیک یا خودکار

شیرهایی میباشند که برای عملکرد آنها انرژی لازم از خود سامانه مانند انرژی موجود در خطوط لوله انتقال آب ( تامین میشود. مانند شیرهای فشارشکن، شیرهای یک طرفه، شیرهای کنترل سطح آب در مخازن و غیره. ایـن شـیرها خـود بـه دو گـروه تقـسیم میشوند که عبارتند از:

  • الف – شیرهایی که انرژی سامانه مستقیما به شیر وارد میشود تا عمل مورد نظر را انجام بدهد مانند شیرهای یک طرفه معمولی، شیرهای شناور (فلوتر) کوچک و غیره.
  • ب – شیرهایی که انرژی سامانه به طور مستقیم برای به کار انداختن شیر کافی نیست و در نتیجه از سامانه پیلـوت بـرای تقویـت نیروی مورد نیاز شیر استفاده میشود. در این شیرها سامانه پیلوت مانند مغز شیر عمل میکند و شیر اصلی از فرمانهـایی کـه از سامانه پیلوت صادر میشود، تبعیت میکند، مانند شیرهای فشارشکن، شیرهای اطمینان پیلوتدار و شیرهای کنترل سطح آب در مخازن.
راهنمای انتخاب شیرها با کنترل دستی

راهنمای انتخاب شیرها با کنترل دستی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش