انواع لوله داربست و عوامل موثر در قیمت

عکس داربست پیش امده

انواع لوله داربست و عوامل موثر در قیمت

در مقاله انواع لوله داربست و عوامل موثر در قیمت به توضیح هر یک از انها خواهیم پرداخت برای استعلام قیمت لوله داربست ( داربستی ) با ما تماس بگیرید ،  فروشگاه لوله و اتصالات پلی استیل فروش انواع لوله داربست ( داربستی ).

 

آشنایی با انواع داربست ها

داربست های ساده

این نوع از داربست ها به صورت متقاطع ساخته می شوند و قسمت پـایین آن در روي سـطح زمـین و قسمت بالا و بدنه بر روي دیوار و یا سوراخ هایی که بر روي دیوار ایجاد می شود قرار می گیرد .

داربست ساده

داربست های مستقل

داربستی است که داراي دو ردیف پایه و مهارهاي عرضی است که به ساختمان یا دیوار تکیه ندارد

داربست مستقل

داربست های معلق

داربستی که به وسیله مهارهاي فولادي )بیش از دو مهار( از بالا آویزان شـده و در انتهـاي بـالایی بـه قسمت هاي آویز و یا اجزاء بتونی ساختمان و یا اسکلت فلزي ساختمان محکم شده و جایگـاه توسـط قرقره اي جا به جا می گردد

داربست معلق

داربست هاي قابل نوسانی

داربستی است که بوسیله دو مهار فولادي آویزان شده و جایگاه میتواند به جهات مختلف تغییر جهت دهد

داربست قابل نوسانی

داربست های پیش آمده

که جایگاه آن بوسیله لوله و مهارهاي عرضی در داخـل سـاختمان مهـار و محکـم شـده و در قـسمت خارجی ساختمان پیش آمده می باشد

عکس داربست پیش امده

داربست های بست و لوله ای

داربست بست و لوله اي معمول ترین داربستی است که از دو ردیف لوله موازي با ساختمان که بـا هـا بـا کـوپلر Transomلوله هاي افقی به هم وصل شده اند تشکیل شده است در این نوع داربست وصل مـی شـوند کـل مجموعـه هـا بـاد بنـد کنـاري ( ledgersبه لوله هاي کناري )Putlogنوع محکم می شود )معمولاً لوله ها بصورت جفت هاي متناوب و در طـول داربـست ()ledger Brace در هر 30فوت با باد بند محکم می شوند ( این داربستها بایستی به ساختمان وصل شده باشند.

داربست بست و لوله ای

 

 

داربست متحرک ( بست و لوله ای )

داربست هاي متحرك هم از نوع داربست هاي بست و لوله اي هستند

داربست نوع putlog

این نوع داربست با لوله ها و اتصالات مربوطه جهت ایجاد سکوي کار در نزدیک دیوار یـا سـاختمان استفاده می شود این نوع داربست شامل یک ردیف لوله موازي دیوار است کـه بـا یـک لولـه کنـاري بهـم متصل شده و حمایت می شوند و انتهاي دیگر putlog در داخل دیوار قرار دارد

gبعنوان یک Transomاستفاده می شود منتهی در یک طرف به شکل تیغه مسطح شـده اسـت. 

تیغه مذکور بطور کامل در بستر آجري فرو رفته یا بر روي دیوار قرار می گیرد .

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش