آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

آشنایی با بریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

دستور العمل واصول بریدن انواع لوله های فولادی

وسایل مورد نیاز:لوله فولادی به قطر2/3

ابزار کار:

گیره لوله (یکی از انواع مختلف رومیزی،وصحرایی و…)شکل هایa-b-c-dکمان اره،لوله بردستی،لوله بر برقی،وسایل کار جوش کاری گاز استیلن به همراه سربک برش،خرک لوله،متر وصابون خط کشی.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن هاآشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

دستور العمل بریدن لوله با کمان اره

-ابتدا نقشه کار مورد نظر را آماده نمایید.آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

-لوله را برروی گیره قرار دهیدوآن را محکم کنید.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

-به کمک متر محل برش لوله را اندازه بزنید وعلامت گذاری کنید.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

-دقت کنید که جهت دندانه ها روجلووتیغ اره کاملا در کمان اره محکم شده باشد.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

-نسبت به گیره ولوله در موقعیت مناسبی قرار گیرید.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

-در هنگام شروع کاردر محل علامت گذاری شیار راهنما ایجاد نمایید.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

-اره را بطور مستقیم وعمود برروی لوله طوری حرکت دهید که در هنگام جلو بردن اره فشار یکنواختی برسطح لوله وارد آید،ولی در هنگام برگشت به عقب فشاری وارد نیاید.ضمنا باید تیغه با تمام طول روی لوله حرکت نماید.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

-برای جلوگیری از شکستن دندانه های تیغه ی اره،محل برش را با آب صابون ویا روغن بزنید.

-برش را در فاصله 2میلی متری به انتها متوقف کنید سپس طبق نقشه،کار بریدن لوله را با توجه به فاصله مشخص شده ادامه دهید.آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

توجه:حدر هنگام بریدن لوله های سبک(جدار نازک)برای جلوگیری ازشکستن تیغه ی اره،قطعه کار را تدریجا بچرخانید وقتی احساس کردید که به انتهای برش رسیده اید فشار تیغه را برروی کار کم کنید تا لوله به آرامی بریده شود.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

دستور العمل بریدن لوله های فولادی با لوله بردستی

-لوله را در گیره قرار دهیدومحکم نماییدومحل برش لوله را مشخص کنید وعلامت بگذارید لوله بر را برروی لوله قرار دهیدبه گونه ای که لوله در میان غلتک های لوله بر قرار گیردوتیغه آن در قسکت علامت گذاری شده، مماس با لوله باشد.

-دسته ی لوله بر را در جهت عقربه های ساعت ببندیدتا لوله بر روی لوله محکم شود حالاذ لوله بر را روی لوله بجرخانید تا تیغه لوله بررا به آرامی محکم کنیدبه دور لوله بچرخانید این کار را تا نفوذ کامل تیغه در روی لوله وبریده شده آن ادامه دهید.

 

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

-برای افزایش عمر تیغه لوله بر در هنگام کار می توان محل برش را روغن کاری کرد.آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

بریدن لوله به وسیله ی لوله برقی

-لوله را دروی غلتک های  لوله بر وپایه مخصوص (که به عنوان تجهیزات استاندارد همراه دستگاه می باشد)استقرار دهید.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

-الکتروموتر ر را روشن کنید وبا فشار پدال پمپ هیدرولیکی،تیغه برش را به آرامی به لوله نزدیک کنید ولوله را برش دهیدبعد از ایبجاد شیار برش برروی لوله، لوله به آرامی برروی غلتک ها چرخیده وتمام محیط آن برش داده می شود.آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

آشنایی با برقو،انواع وکاربرد آن ها

بریدن لوله ها با لوله بر موجب کاهش فطر لوله می شودوپلیسه ی حاصل از برش نیز بخشی از سطح داخلی لوله را می پوشاندکه در نتیجه موجب افت فشار در لوله وایجاد رسوب در آن می گردد برای ازبین بردن پلیسه از برقو استفاده می کنند.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

برقودستی از قسمت های مختلف مانند:تیغه(1)،دسته(2)،اهرم فشار وچغچغه(3) تشکیل شده است.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

دستور العمل برقوزدن لوله ها

-بعد از برش لوله به وسیله ی لوله بر،تیغه ی مخروطی شکل برقو را داخل لوله نمایید.آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

-بعد ازبرقو را با دست چپ به طرف داخل لوله فشار دهیدوبا دست راست آن را درجهت عقره های ساعت بچرخانید تا پلیسه ی ایجاد شده برداشته شود.

آشنایی بابریدن لوله های فولادی،انواع وکاربرد آن ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش