عایق صوتی

عایق صوتی

عایق صوتی

از ایــن نــوع عایــق به منظــور کنترل و جـــذب امواج صوتـــی استـــفاده می شــود. عایق های صوتـــی برنـــد لینکران به دو شکـــل ســـاده و موجـــدار (شانـــه تخم مرغــی) تولیــد می شــود. عملـــکرد کاهــش ســطح صــوت در ایــن عایـــق ها بــا توجــه بــه فرکانــس منبــع صــوت متفــاوت اســت.

عایق صوتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش