ساختار و اجزاء داربست ها

در مقاله قبلی در مورد انواع داربست و قیمت موثر در آن  توضیحاتی ارائه شد ، در ساختار و اجزاء داربست ها بشرح هر یک از موارد خواهیم پرداخت .

مشخصات ساختمانی

یک سري میله هایی هم وجود دارد که عمود بر Ledgerاست و آنها را به هـم وصـل میکنـد میلـه عمودي بر نماي ساختمان  که به این میله ها Transomمیگویند.
زمانی که داربستی را نصب می کنیم بدلیل اینکه پایه هاي عمودي کل وزن داربست را تحمل میکنـد باید بر روي زمین سفت باشد و اگر زمین نرم بود از یک ورقه فلزي به نام Sole plateاستفاده شـود،که این Soleplateبه وسیله پیچ یا میخ هاي محکم بـه زمـین متـصل مـی شـود و از لیـز خـوردن داربست جلوگیري میکند دهانه Sole plateکه پایه Standardدر آن قـرار مـی گیـرد را Spigot میگویند.

اجزای مختلف در ساختار داربست

شکل اجزاي مختلف در ساختار داربستنمونه از لوله های داربست

اتصالات داربست ها

کوپلرها

براي بستن میله هاي داربست از یک سري بست هایی به نام Couplerاستفاده می شود که انواع آن به شرح زیر است:

:Right angle coupler

  • کوپلر قائم براي وصل کردن دو میله عمود بر هم استفاده می شود اما براي اتصال کردن Transam Ledger هم استفاده می شود.
  • کوپلر: Putlog از این وسیله براي اتصال Ledgerبه Transomاستفاده می شود و به طور کلی به هـر میلـه اي که یک سرش در ساختمان مهار شده و یک سرش آزادباشدهم گفته می شود.
  • کوپلر آستینی
  • کوپلر گردان براي بستن دو لوله موازي از این وسیله استفاده می شود.


نکته مهم اینکه از این وسیله نباید براي اتصال استانداردها استفاده شود زیرا استحکام زیادي ندارد.


براي وصل کردن دو میله نزدیک به هم به صورت نوك به نوك از این وسیله استفاده می شود. اگر داربست بعد از بر پا شدن تعادل و استحکام کافی نداشت بایـد از Bracing بـا پـشتواره اسـتفاده شود که به صورت مایل داربست را مهار میکند. به این صورت که بـه صـورت قطـري از Ledgerبـه Standard وصل می شود و یا در عرض Transomگذاشته می شود. نکته مهم در استفاده از وسیله این است که قبل از بستن آنها باید چک شود تا عاري از هرگونه آسیب دیدگی و زنگ زدگی باشد و پیچ و مهره ها نباید هرز باشند.

این اتصالات باید بطور منظم تمیز شده و با ماده نگهدارنده پوشـانده شـوند . کوپلرهـاي آسـتینی باید بنحوي در داربست قرار گیرند که در داربست ضعف ایجاد نکنند. اتصالات داربست بازرسی دوره اي می طلبند همچنین کوپلرهاي معیوب و صـدمه دیـده بایـد تعمیـر شوند یا اسقاط گردند . آنها باید بطور نرمال در دسته هاي سی تایی ذخیره شوند. رزوه هـاي اتـصالات باید با محافظ مناسب بطور کامل پوشانده شوند

 

1 Comment

  1. بابک گفت:

    با سلام با اجازتون مطالب با ذکر نام و نشانی لینک سایت شما در سایت خودم ارتفاع کاران بابک نشر میدم و ما از همکارای شما هستیم در زمینه داربست فعالیت میکنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش