دلایل عایق کاری

دلایل عایق کاری

دلایل عایق کاری

دلیل عایق کاری در ادامه مطلب را عنوان و همچنین توضیحات مربوط را اراده خواهیم داد

 1. ذخیره انرژی
 2. کنترل انتقال دما
 3. کنترل درجه حرارت
 4. پیش گیری از نخ زدگی
 5. افزایش بهره حرارتی
 6. فراهم ساختن کنترل میعان
 7. محافظت در برابر یخ زدگی
 8. تامین محافظت از خوردگی

دلایل عایق کاری

  خواص عمده عایق های حرارتی که مورد توجه راحان می باشد به شرح زیر است :

 1. حدود درجه حرارت عملکرد
 2. مقاومت در برابر شوک های حرارتی
 3. diffusivity – گسترش حرارتی
 4. جذب حرارت از ریق تشعشع ( Radianceدر مواردی که سطح عایق از محیط ا راف خنک تر نباشد مهم می باشد)
 5. conductance هدایت حرارتی 
 6. گرمای ویژه ( تعیین کننده مقدار گرمای جذب شده با دفع شدهبرای بالا و پایین آمدن درجه حرارت عایق است)

مهمترین ویژگی که عایق حرارتی باید داشته باشد پایین بودن رسانایی حرارتی و پایداری آن

 

عایق (Insulation)

عایق عبارت است از ماده ای که نرخ انتقال جریان ماده یا انرژی را بین دو فضا کاهش داده یا آن را کاما مسدود میکند. ملا عایق های حرارتی نرخ انتقال حرارت (انرژی گرمایی) را به میزان چشمگیری کاهش می دهند و یا عایق های الکتریکی از جاری شدن جریان برا جلوگیری می کنند. عمده ترین عایق ها، عایق های حرارتی، صوتی، ضد آتش، الکتریکی و ر وبتی هستند.


هدایت (Conduction) 

عبارت است از انتقال حرارت از ریق تماس اجرام مختلف که با هم اختاف دمایی دارند. هدایت بین هر دو سطحی که اختاف دمایی داشته و به صورت فیزیکی با هم در تماس باشند، اتفاا می افتد. نرخ انتقال حرارت به صورت هدایت، بستگی به جن مواد و ضریب انتقال حرارت آنها و اختاف دمای بین دو سطح دارد.

 


همرفت یا جابه جاییConvection


همرفت عبارت است از انتقال حرارت از ریق یک سیال مانند هوای پیرامون اجسام گرم و همچنین مایعات. هوا به عنوان اصلی ترین منبع انتقال حرارت به ریق همرفت شناخته می شود. در همرفت همواره هوای گرم به سمت هوای سرد جریان می یابد.

 


(Radiation) تابش


نور یکی از انواع انرژی است که اصطاحا از ریق تابش، انتقال می یابد. در صورتی که نور به جسمی تابیده شود، آن جسم گرم می شود بدین معنی که انرژی نور در جسم تبدیل به حرارت می شود. همچنین، جسمی که نور می تاباند،گرما از دست می دهد. پ می توان نتیجه گرفت که تابش یکی از راه های انتقال حرارت است. بارزترین ملال رسیدن گرمای خورشید به زمین است، چراکه چون بین زمین و خورشید اتمسفری وجود ندارد (و تقریبا خا است)،تنها راه انتقال حرارت از خورشید به زمین تابش بوده و هدایت و همرفت امکان پذیر نیستند.لازم به ذکر است که تمامی اجسام تابش می کنند. وقتی نور به یک جسم تابیده می شود، کسری از آن جذب شده و کسری از آن انعکاس می یابد. کسر جذب شده مجددا توسط ماده، تحت فرکان مشخصی بسته به جن و رنگ سطح آن، تابش می یابد. در واقع علت اصلی که چشم می تواند اجسام را ببیند، تابش اجسام در یک فرکان مشخص (رنگ) است. مقدار تابش اجسام، ارتباط مستقیم با درجه حرارت آنها دارد. ملا بعضی مواد اگر بسیار داغ شوند، قبل ذوب، به رنگ کاما قرمز در می آیند که نشان از تابش زیاد آنها دارد.
مواد عایق ضد تابش معمولا کسر جذب شده را به حداقل رسانده و کسر انعکاس را افزایش می دهند و به این ترتیب ماده انرژی از دست نمی دهد. به این دلیل است که عایق های ضد تابش اکلر به صورت فویل های صیقلی ساخته میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش