تخته های داربست ها

انواع تخته های داربست

تخته های داربست ها

در مقاله های قبلی در مورد داربست ها توضیحاتی ارائه شد ، در این مقاله در مورد تخته های داربست ها توضیحاتی رو ارائه میدیم ، در ادامه مقاله در مورد داربست ها با ما همراه باشید

الوارها در داربست

  • الوارها باید عاري از هرگونه بریدگی ،شکاف،ترك،خمیدگی،پیچیدگی و یا آلودگی به روغن باشند.
  • الوارهاي مورد استفاده در ساخت سکوهاي کاري باید بر روي میله هاي عرضی قرار گیرند.
  • فاصله بین میله هاي عرضی حمایت کننده از الوار با توجه به طول و ضخامت الوار تعیـین مـی شـود.
  • در عمل براي الوارهاي به ضخامت 38میلی متر و طول 3/9متر از چهار میله حمـایتی اسـتفاده مـیشود
  • به منظور جلوگیري از لغزیدن الوار، انتهاي الوارها باید به میله هاي عرضی حمایتی بسته شوند.
  • لبه جلویی سکوهاي کاري تا سطح کار نباید بیش از 36سانتی متر فاصـله داشـته باشـد مگـر نـرده حفاظتی در جلوي سکوي کاري نصب شده باشد و یا از وسایل حفاظت در برابر سقوط استفاده شود.
  • سکوي کاري بایستی حداکثر 60سانتی متر بیش از دو انتهاي محل کار امتداد یابد.
  • حداقل عرض سکوي کاري 85سانتی متر می باشد و حداقل عرض الوارها براي تشکیل ایـن سـکوي کاري 225میلی متر می باشد.
  • بخشهاي اضافی الوارها که از سکوي کاري و میله هاي عرضی حمایتی خارج شـده انـد، بایـد توسـط حفاظهاي مناسب، به گونه اي از سکوي کاري جدا شوند که امکان رفتن افراد بر روي آنها نباشد.
  • هر الوار نباید بیشتر از 45سانتی متر از میله هاي عرضی حمایتی زیرین خارج شود. بـار گـذاري بـر روي الوارها باید به طور یکنواخت ودر حد توصیه شده براي الوار باشد . 

در مقاله بعدی در مورد مشخصات محل استقرار داربست ها توضیح خواهیم داد ، هر گونه نظر و پیشنهادی در مورد مقالات سایت دارید میتونید از طریق ارسال نظرات برای ما ارسال کنید ، جهت دریافت قیمت و یا استعلام قیمت داربست ها و یا خرید داربست با بخش فروش فروشگاه پلی استیل تماس بگیرید

انواع تخته های داربست استاندارد نصب و به کار گیری تخته های داربست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش