شبکه جمع آوری فاضلاب

شبکه جمع آوری فاضلاب

شبکه جمع آوری فاضلاب

شبکه جمع آوری فاضلاب عبارت است از یک سری لوله کشی شامل شاخه های انشعاب افقی و لوله های عمودی که فاضلاب را جمع آوری کرده و جهت دفع به طبقات پایین ، همکف و از زیر سقف زیرزمین اول تا سوم به شبکه فاضلاب محوطه منتقل می کند . شاخه انشعاب یک لوله افقی است که فاضلاب یک یا چند مصرف کننده را به یک لوله قائم می رساند اتصال هر مصرف کننده به این شاخه انشعاب به واسطه یک سیفون صورت می گیرد . طول خط انشعاب باید کوتاه باشد و با شیب 1 تا 2 درصد اجرا شود و در نقاط مناسب دریچه بازدید پیش بینی می گردد. لوله کشی فاضلاب باید به طور کامل آب بند و گازبند باشد.

شبکه جمع آوری فاضلاب

به منظور جلوگیری از نفوذ گازهای شبکه لوله کشی فاضلاب به داخل فضاهای ساختمان بایستی بهمراه لوله کشی فاضلاب لوله کشی ونت اجرا شده و به بام ساختمان هدایت شود.

با توجه به عدم وجود شبکه فاضلاب شهری در محل پروژه، لوله فاضلاب ساختمان توسط لوله های افقی در زیر سقف طبقه زیرزمین اول ودوم به سمت سپتیک تانک هدایت خواهند شد.لازم به یادآوری است لوله کشی جمع آوری فاضلاب در پروژه به نحوی خواهد بود که امکانات لازم برای وصل لوله کشی فعلی به  شبکه فاضلاب شهری که در آینده اجرا خواهد شد را داشته باشد.

شبکه جمع آوری فاضلاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش