سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب

سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب

سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب

سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب مجتمع مطابق مقررات ملی ساختمان طراحی و اجرا خواهد شد که در نقشه های فاز دوم ارائه خواهد شد.

مقدار فاضلاب وظرفیت مخازن سپتیک تانک

فاضلاب ساختمان شامل لوازم بهداشتی ( دستشویی، توالت ) و سینکهای آبدارخانه می باشد که با توجه به مقادیر مندرج در مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان محاسبه و طراحی خواهد شد.

سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب

از طرف دیگر باتوجه به این که فعلاًدر محل پروژه  شبکه فاضلاب احداث نشده است گمان می رود نیاز به نصب سپتیک تانک جهت دفع فاضلاب  باشیم لذا برای تامین حجم آن با توجه به این که میزان تولید فاضلاب بالاتر از حد متعارف مصارف خانگی است و در حیطه جداول مربوط به محاسبات حجم بر اساس قرار نمیگیرد.لذا بایستی حجم تانک را براساس میزان تولید روزانه بر حسب لیتر بدست آورد.

هانطور که قبلاً در برآورد میزان آب مصرفی به تفصیل محاسبه شد میزان آب مصرفی روزانه لیتر می باشد. که به همین مقدار نیز تولید فاضلاب خواهیم داشت .لذا با فرض لیتر تولید روزانه فاضلاب بر اساس محاسبات زیر خواهیم داشت:

با توجه به محاسبا ت فوق یک دستگاه سپتیک از جنس پلی اتیلن یا بتنی  به ظرفیت کلی 40000 لیتر در برای فاضلاب مجموعه پیش بینی خواهد شد.که محل دفن آن براساس وضعیت آبهای سطحی منطقه و حفر چاههای جذبی مورد نیاز بررسی خواهد شد. لازم به ذکر است محل چاههای جذبی نیز بایستی به نحوی جانمایی شود که مانع از  نفوذ آب فاضلاب به نهر هاو آبگیر ها شود. عمق مورد نیاز برای دفن چنین مخازنی حداقل 4 متر خواهد بود.

شایان ذکر است که در صورت پیش بینی های کارفرمای محترم مبنی بر احداث شبکه فاضلاب شهری تا زمان اتمام پروژه استفاده از سپتیک منفی بوده و فاضلاب ساختمان مطابق نقشه های ارائه شده به شبکه فاضلاب شهری هدایت خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش