شیر فلکه

شیر توپی روپیچ کیز ایران

شیر فلکه

شیر فلکه صنعت آب را به انواع زیر میتوان تقسیم نمود. ابتدا در ذیل تقسیم بندی کلی آورده شده و سپس بـه جزییـات بـیشتـر پرداخته میشود :
۱- قطع و وصل
۲- کنترل دستی و یا محرک دار شبکه ها و خطوط انتقال
۳- کنترل دستی و یا محرک دار سدها و ورودی مخازن
۴- کنترل اتوماتیک پیلوت دار
۵- یکطرفه
۶- شناور
۷- هوا
۸- آتشنشانی
۹- حفاظت از شکستگی خط لوله
۱۰- مخصوص ایستگاههای پمپاژ

 

شیر فلکه قطع و وصل

مزیت اصلی شیرهای قطع و وصل ایجاد حداقل افت فشار است که با توجه به موقعیت نصب آنها کـه ممکـن اسـت بـه صـورت مدفون و یا داخل حوضچه ایستگاه پمپاژ و یا شیرخانه باشند، دارای شرایط خاصی از نظر طراحی هستند. شیرهای قطع و وصل مـورد استفاده در صنعت آب عبارتند از:

– شیرهای کشویی
– پروانه ای
– توپی
– کروی

شیر فلکه کشویی


این نوع  بیشتر در محلهایی به کار میرود که جریان سیال به طور کامل باز و بسته میشود. از خواص این شیر، کم بودن افـت فشار در طول آن است. لذا در سر راه لوله های طویل معمولا از این شیرفلکه استفاده مینمایند.
در این نوع شیرها معمولا اتصال شیر و لوله بهوسیله فلنج و پیچ و مهره بوده و برای جلوگیری از نشتی بین فلنج شـیر و لولـه، واشـر آببندی ۱گذارده میشود. قسمتی از شیر که در بالای بدنه قرار گرفته و بهوسیله فلنج و پیچ و مهره به بدنه اتصال یافته، سـرپوش فلـزی۲ نامیده میشود و به منظور محکم شدن و جلوگیری از نشتی بین بدنه و سرپوش، واشر گذارده شده است .

 

شیرهای کشویی با سامانه آب بندی فلز به فلز گوره ای شکل


به دلیل شرایط مناسب نصب به صورت مدفون و در اندازه های تا قطر ۳۰۰میلیمتر، بیشتر در شبکه ها مورد اسـتفاده قرار میگیرند. نقطه ضعف اصلی این شیرها آسیب پذیری شدید در مقابل اجسام سخت موجود در خط لوله مانند ماسه است.

شیر فلکه

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی


این نوع نسبت به انواع دیگر با سامانه آببندی فلز به فلز گوه ای شکل مزایای بیشتری دارند چون اولا تاثیر اجسام سخت داخل خط لوله بر روی سامانه آببندی کننده بسیار کمتر است ثانیا حفرهای در کف شیر وجود ندارد تا اجـسامی در آن رسـوب پیـدا کـرده و مشکل زا شود.

شیر فلکه

فروش شیرفلکه جهت دریافت قیمت شیر فلکه و همچنین خرید با بخش فروش ( تهران ) تماس بگیرید ( ارسال به سراسر کشور  – به صورت عمده و خرده)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش