اتصالات پروفیل تیپ C و G

اتصالات پروفیل تیپ C و G

اتصالات پروفیل تیپ C و G

اتصالات پروفیل جهت اتصال پروفیل تیپ C و G بــه یکدیگــر و همچنیــن بــه ســقف، دیــوار یــا هــر ســازه دیگــری اســتفاده می شــوند. ایــن اتصــالات بر اســاس شــکل ظاهــری بــه انــواع U شکل و L  شکل تقســیم بندی می شــوند کــه ایــن تنــوع موجــب ســهولت در نصــب و اجــرای انــواع ســاپورت می گــردد.

اتصالات پروفیل تیپ C و G

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش