جمع آوری و دفع فاضلاب سرویسهای بهداشتی
جمع آوری و دفع فاضلاب سرویسهای بهداشتی
23 تیر 1399
مصارف آب تاسیسات گرمایی و تهویه مطبوع
مصارف آب تاسیسات گرمایی و تهویه مطبوع
4 مرداد 1399

سیستم آبرسانی پروژه

سیستم آبرسانی پروژه

سیستم آبرسانی پروژه

با توجه به پیش بینی های کارفرمای محترم مبنی بر احداث شبکه آب شهری ،آب مورد نیاز ین بنا از شبکه آب شهری بدست خواهد آمد.

ارتفاع ساختمان

ارتفاع ساختمان با در نظر گرفتن محل نصب سیستم پمپاژ در طبقه زیرزمین سوم تا طبقه دهم در حدود متر خواهد بود که نیاز به دو دستگاه بوستر پمپ آبرسانی جهت تامین فشار آب ساختمان در دو زون ارتفاعی خواهد بود.

جمعیت

بر اساس برآوردهاي انجام شده ميزان نفوذ جمعيتی پروژه مطابق جدول شماره 4 خواهد بود.

مصارف آب

مصارف آب در ساختمان مجموعه شامل انواع زیر است.

  • مصارف کل آب بهداشتی
  • مصارف تاسیسات گرمایی و تهویه مطبوع
  • مصارف آتش نشانی

سیستم آبرسانی پروژه

مصارف بهداشتی

منظور از مصارف بهداشتی آن قسمت آب ساختمان است که در لوزام بهداشتی ( دستشویی ، توالت وحمام و… ) مصرف می شود . از نظر کیفیت و مشخصات آب مصارف بهداشتی آب آشامیدنی محسوب می شود  و باید همه استاندارهای آب آشامیدنی در مورد کیفیت آن و شبکه لوله کشی و لوازم مصرف کننده آن رعایت شود . مصرف آب در مجتمع شامل مصرف صاحبان مغازه ها و مشتری ها و مصرف فودکرت می باشد که تعداد آنان در ساعات روز در روزهای هفته و ماه متغیر است . مقدار مصرف آب در این گزارش برای میانگین جمعیت محاسبه می گردد تا ظرفیت مخازن و سیستم ها پاسخگوی نیاز ساختمان باشد. میزان مصرف آب بهداشتی بر مبنای میزان مصرف استاندارد اعلام شده در نشریه شماره 3-117 توسط سازمان برنامه و بودجه وزارت نیرو بر حسب متوسط میزان مصرف سرانه تجاری در هر روز تعیین می شود:

الف : ميزان آب مصرفي افراد

ميزان آب مصرفي بهداشتی روزانه مجموعه
رديفنام فضاتعداد نفرات

 

مصرف آب روزانه

هر نفر    ليتر

مصرف كل آب روزانه

ليتر

1کارکنان هتل30601800
2مراجعین استخر وآب درمانی و بدن سازی7015010500
3مراجیعن رستورانها وتالار ها7802015600
4مراجعین سالن های اجتماعات60053000
5مراجعین شهر بازی12033600
6مراجعین هتل25015037500
7رختشویخانه110001000
جمع كل 73000 ليتر —–مقدار ذخیره مورد نیاز 8 ساعت 24500 لیتر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش