طرح و محاسبه سیستم جمع آوری فاضلاب

طرح و محاسبه سیستم جمع آوری فاضلاب

طرح و محاسبه سیستم جمع آوری فاضلاب

واحد مصرف

در تاسیسات فاضلاب نیز مانند تاسیسات آبرسانی ، برای سهولت در برآورد میزان تخلیه فاضلاب هر وسیله بهداشتی واحدی بنام « واحد مصرف » تعریف شده که عبارت است از مقدار فاضــــلابی که از

یک سیستم بهداشتی که به عنوان واحد انتخاب شده است در هردقیقه تخلیه می گردد. هر واحد مصرف حدوداً می باشد.

طرح و محاسبه سیستم جمع آوری فاضلاب

ظرفیت و قطرهای فاضلاب

نظر به اینکه حرکت فاضلاب در داخل لوله ها تنها در اثر نیروی ثقل صورت می گیرد در انتخاب قطر لوله های فاضلاب باید دقت نظر داشت چرا که قطری بیش از اندازه مناسب علاوه بر افزایش هزینه لوله کشی ، موجب کندی جریان فاضلاب می گردد و از طرف دیگر قطر کمتر از اندازه لازم باعث می شود سرعت جریان فاضلاب در اثر تراکم ذرات و افزایش اصطکاک کم شده و دفع فاضلاب لوله میسر نمی گردد.

حداقل قطر لوله های فاضلاب سبک

حداقل قطر لوله های افقی و قائم حامل فاضـــلاب سبک مطابق استانداردها 2 اینچ تعیین شده است. ( لوله ها حامل فاضلاب دستشوئی ، کف شوئی  …

شیب لوله های فاضلاب افقی

طبق استاندارد ها ، مناسبترین شیب برای لوله های افقی فاضلاب  اینچ در هر فوت تقریباً  2 درصد می باشد. در لوله های افقی با این شیب ، ضمن آنکه سرعت جریان فاضلاب کافی بوده ، لوله ها خودبخود پاک شده و فشارهای غیر عادی نیز در سیستم لوله کشی فاضلاب ایجاد نمی شود.

طرح و محاسبه سیستم جمع آوری فاضلاب

حداقل قطر لوله های فاضلاب سنگین

حداقل قطر لوله های افقی و عمودی حامل این جریان 4 اینچ تعیین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش