لوله های چدنی

لوله های چدنی

لوله های چدنی

از لوله های چدنی برای انتقال فاضلاب استفاده می شود و بوسیله فتینگ های چدنی سرکاسه دار بهم ارتباط می یابند. شکل ارتباط و نحوه اتصال بوسیله کنف و سرب می باشد. بطوریکه فاصله بین سر کاسه و انتهای سر کاسه لوله یا فتینگ که در داخل آن قرار می گیرد باید کاملاً خشک و تمیز باشد ابتداء کنف در آن کوبیده می شود بدیهی است کنف درزگیری باید به صورت طناب و شامل 7 تا 10 رشته منظم تاب داده شده باشد. سرب درزگیری باید دارای کیفیت یکنواخت تمیز ، عاری از مواد خارجی باشد سرب مذاب باید روی کنف کوبیده شده ریخته شود. سرب ریزی باید بطور پیوسته و بدون انقطاع صورت گیرد.

لوله های چدنی

مــزایای لوله های چدنی مقاوم بودن آنهــا در مقابل ضربه و عدم پوسیدگی می باشد. ولی معایب آن سنگینی ، عدم سرعت و سهولت در نصب و داشتن پرزهای ریخته گری در داخل آن که در بعضی مواقع باعث عدم سریع انتقال فاضلاب می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش