مزايای لوله های پلی اتيلن

مزايای لوله های پلی اتيلن

مزايای لوله های پلی اتيلن

 1. مقاومت در برابر خوردگي گالوانيكي
 2. مقاومت در برابر پوسيدگي، سايش و ضربه
 3. خاصيت انعطافپذيري مناسب
 4. خاصيت جمعشوندگي
 5. سبكي وزن
 6. مقاومت عالي در برابر زمين لرزه و رانش زمين
 7. قابليت اتصال بسيار محكم، بدون نشتي و در عين حال انعطافپذير
 8. مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشيد
 9. دارا بودن خصوصيات هيدروليكي بسيار مناسب
 10. هزينه پايين تعمير و نگهداري

لوله پلی اتيلن مقاومت در برابر خوردگی گالوانيكی

اين خصوصيت در واقع مهمترين عامل استفاده از اين لولهها در دريا ميباشد چرا كه تركيب هوا و آب، خصوصا آب دريا، براي لولـه هـاي  فلزي متعارف بسيار خورنده است .شايان ذكر است خوردگي گالوانيكي لوله هاي پلياتيلن تقريبا صفر است

لوله پلی اتیلن مقاومت در برابر پوسيدگي، سايش و ضربه

اين خاصيت به همراه خصوصيت قبلي عامل افزايش قابل توجه عمر مفيد اين لولهها نسبت به لوله هاي و ديگر ميباشد .به عنوان نمونه ميتوان به طرحي اشاره كرد كه در سال 1996در كشور عمان و براي گروه Shellاجرا شده است .با اجراي اين پروژه 19كيلومتر خط لوله كربناستيل كه در اثر خوردندگي شديد از بين رفته بود، با لوله هاي پلي اتيلن از گريد )PE 100 (Water/ Crude تعویض گردید . 

در اين طرح با توجه به شرايط محيطي عمر كاري لوله هاي پلي اتيلني حداقل 15سال در نظر گرفته شـده اسـت. از سـال 1996 تاكنون هيچگونه نقيصه و نشتي در اين لوله ها گزارش نشده است در حاليكه دوره كاركرد مفيد لولـه هـاي فـولادي در همـان شـرايط، حداکثر دو سال بوده است

لوله پلی اتیلن خاصيت انعطاف پذيري مناسب

اين خاصيت باعث سهولت نصب اين لوله ها و نياز به كاربرد اتصالات كمتر ميگردد .شعاع مجاز خمش لوله پلي اتيلن بـه طـور متوسـط 20برابر قطر خارجي آن مي باشد.

4- خاصيت جمع شوندگی  (Collapsibility) بسيار بالا در راستاي لوله

لوله پلی اتیلن – سبكي وزن

اين لوله ها نسبت به لوله هاي فولادي داراي وزن بسيار كمتري بوده، در نتيجه حمل و نقل و انبار نمودن آنها آسانتر بـوده و بـا هزينـه کمتری انجام میشود

مقاومت عالي در برابر زمين لرزه و رانش زمين

با توجه به ميزان ضريب كشش بالا در مواد پلي اتيلن و استحكام كافي در برابر فشار ضربهاي، لوله هاي پلي اتيلن بهترين مقاومت را در برابر ارتعاشات زمين لرزه و جابجايي لايه هاي خاك نشان ميدهند. به عنوان مثال در اطلاعات خسارات وارد بر لوله پلي اتيلني در اثر زلزله کوبه ژاپن میزان خسارت صفر بوده است

قابليت اتصال بسيار محكم، بدون نشتي و در عين حال انعطافپذير

جوش به لب يا الكتروفيوژن اين اتصال قوي به وسيله جوشكاري يا اتصال از طريق فلنج و حاصل ميگردد

 • مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشيد
 • دارا بودن خصوصيات هيدروليكي بسيار مناسب

به علت سطح داخلي كاملا صاف و صيقلي، اين لوله ها در مقايسه با لوله هاي ديگر از افت اصطحكاكي بسيار كمتري برخوردار بـوده، در نتيجه در بسياري اوقات براي عبوردادن دبي مشخصي از سيال، در مقايسه با ساير انواع لوله ها خصوصا وقتي طول خط لوله زيـاد اسـت .
موضوع فوق در مقايسه با لوله هاي فولادي،  قطر كمتري خواهند داشت بسيار برجسته ميباشد، چرا كه در لولـه هـاي فـولادي جهـت پوشش داخلي معمولا از يك لايه سيماني استفاده ميشود كه اين لايه علاوه بر كاهش سطح مقطع موثر لوله باعث افزايش زبري گشته،افت فشار بالاتري ايجاد ميگردد .تامين لولههاي فولادي با قطر بالاتر به تنهايي ميتواند بسياري از اختلاف هزينهها خريد لوله را پوشش دهد.

هزينه پايين تعمير و نگهداري

به دليل خصوصيات مناسب لوله هاي پلي اتيلني، معمولا اين لوله ها در يك بازه زماني طولاني نياز به تعمير ندارند و در صورت نيـاز بـه تعمير، اين كار با هزينه پايين امكانپذير خواهد بود .اين در حالي است كه تعمير لولههاي فولادي با مشكلاتي همراه بوده و بالطبع با هزينه بالايي انجام ميشود . از جمله عدم امكان تعمير پوشش لوله در بستر دريا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش