انواع لوله و اتصالات فولادی

انواع لوله و اتصالات فولادی : اتصالات ازلحاظ نوع اتصال به چند دسته تقسيم مي شوند  ١-اتصالات جوشي لب به لب مخصوص لوله هاي فولادي و آلياژهاي آن

  • -اتصالات محفظه اي مخصوص لوله هاي فولادي و آلياژهاي آن  ولوله هاي پلاستيكي 
  • اتصالات رزوه ای برای اتصال لوله های فلزی
  • اتصالات فشاری برای لوله های ابزاردقیق و انتقال حرارت
  • فلنجها (flanges) برای اتصال لوله های فلزی

اندازه گذاری لوله و اتصالات فولادی

اندازه قطر اتصالات متناسب با قطر لوله ایست آه به آن وصل می شود بعنوان مثال یك اتصال “٢ مخصوص لوله “٢ می باشد وضخامت ومیزان فشاری آه یك نوع اتصال تحمل می آند براساس نوع اتصال مشخص می شود آه بعدا توضیح داده خواهد شد.

اتصالات جوشی لب به لب(Butt welding  fitting) ازجنس فولاد و آلیاژهای مربوط به آن : 

  • موارد استفاده: برای بیشتر لوله آشی های سرویس وبهره برداری فرآیندها- خطوط لوله انتقال وتوزیع سیالات آاربرد دارد.
  • مزایا: عملی ترین روش جوشكاری برای لوله های”٢ وبالاتر بوده  آه اتصالات پس از جوشكاری بدون نشتی وقابل اطمینان می باشد (البته پس از آزمایشهای لازم برروی جوش). 

معایب: نفوذ جوش درداخل لوله بر روی جریان سیال اثر می گذارد.

  • دو سر اتصال مطابق استانداردهای معتبرنظیر ANSI B31.8 ویا ANSI B16.25 پخ زده شده(Beveled) وبا رعایت فاصله لوله مورد نظر جوشكاری صورت می گیرد.

معمولا محل جوش با یكی از آزمایشهای غیر مخرب آزمایش می شود.

اندازه گذاری اتصالات

پخ انتهایی اتصالات لب به لب

پخ انتهایی اتصالات لب به لب

انواع مختلف لوله و اتصالات فولادی

زانو(elbow)وخم(bend): این دونوع اتصال جهت تغییرمسیرآاربرد دارد.

زانو ها به دو صورت ساخته می شود:

  • زانوی شعاع آوتاه( short radius) آه درآن شعاع انحناء زانو برابر قطرآن     می باشد یعنی R=D آه R شعاع انحناء وDقطرزانو می باشد
  • زانوی شعاع بلند( long radius) آه درآن شعاع انحناء زانو برابر٥/١برابر قطرآن می باشد یعنی R=1.5D آه R شعاع انحناء وDقطرزانو می باشد.
  • درخم ها شعاع انحناء بیشتراز٥/١برابر(٣برابر وبیشتر) بوده وبسته به شرایط آاری توسط متقاضی آالا مشخص می شود.

چنانچه ازلحاظ مكان محدودیت وجود نداشته باشیم از خمها استفاده می آنیم ولی در  صورت محدودیت ابتدا از زانوی شعاع بلند ودرجاهای خیلی بسته ومحدود از نوع شعاع آوتاه استفاده می شود.

زانوها معمولا در زاویه های ٤٥ و٩٠ و١٨٠ درجه وخمها بسته به نوع سفارش معمولا ١٥ و٣٠ و٤٥ و٩٠ و١٨٠ درجه ساخته می شوند.(return, a=180)  در زانوهای آاهنده (reducing elbow) اندازه یكطرف آوچكتراست        

لوله و اتصالات زانو

درپوش(cap) :  از این نوع اتصال برای مسدود آردن انتهای مسیر جریان  بطور دائم استفاده می شود.                                                               

لوله و اتصالات درپوش

سه راهی (tee) : سه راهی ها جهت انشعاب گیری از خطوط آاربرد دارد وبدو شكل سه راهی مساوی( equal tee) ونامساوی ویا سه راهی تبدیل (unequal or reducing tee) ساخته می شود ومعمولا قسمت انشعاب

(branch) دارای قطر آمتراست.

درقسمت انشعاب سه راهی هاییكه درخطوط انتقال قرار می گیرد درصورتی آه قطر انشعاب ٥٠درصد قطر اصلی (run) سه راهی ویا بالاترباشد برای جلوگیری از   گیر آردن توپكهای تمیزآننده (pig) می بایست درقسمت انشعاب به موازات مسیر جریان میلگردهایی تعبیه گردد آه به آن اصطلاحا (branch barred) می گویند.

لوله و اتصالات سه راهی

کاهنده (reducer) :از این نوع اتصالات برای جاهاییكه نیاز به آاهش قطر باشد استفاده می شود وبه دو شكل زیر ساخته می شود:

کاهنده هم مرآز(concentric reducer) آه اآثرا به این صورت ساخته می شود.

کاهنده غیر هم مرکز(eccentric reducer) برای محلهاییكه نیاز به تخلیه سیستم در مسیر افقی باشد ویا محدودیت از نوع هم مرکز باشد از این نوع استفاده می شود

لوله و اتصالات کاهنده

اتصالات فولادی مخصوص جهت انشعابگیری از خطوط انتقال تحت فشار :

برای زمانیكه قطرانشعاب خیلی آمتر از قطر اصلی لوله باشد از weldolet و socketolet و threadolet استفاده می شود (استاندارد ساخت این نوع اتصالات   .(می باشد ASTM A105

اگر قطر انشعاب یك سوم وآوچكتراز یك سوم قطر اصلی باشد از saddle استفاده می شود.

برای قطر های بزرگتر از یك سوم قطر اصلی از split tee استفاده می شود.

پس از اتصال قطعات فوق به خط اصلی (جوشكاری) جهت گرفتن انشعاب از خط اصلی از دستگاه مخصوصی بنام (hot tap) استفاده می آنند با این دستگاه آه دارای مته وشیر می باشد بدون قطع جریان اصلی سیال لوله را سوراخ وانشعاب را برقرار می آنند.

در رابطه با ابعاد وروش اتصال اینگونه اتصالات به استانداردهای ANSI B31.8 و  . MSS –SP-97

مراجعه شود .

جهت مشاهده مقاله مربوط به اتصال لوله فولادی به لوله پلی اتیلن به مقاله مربوط مراجعه فرمایید

لوله و اتصالات فولادی

اتصالات فولادی

انواع لوله و اتصالات فولادی

اتصالات فولادی

اتصالات فولادی

اتصال عایقی (Insulating joint) :

از این نوع اتصال برای زمانیكه لازم باشد سیستم شبكه نسبت به قسمتهای دیگر مثل ایستگاهها و… عایق باشد استفاده می شود واتصال طوری طراحی شده آه ضمن اینكه این اتصال متناسب با فشاری آه طراحی شده دارای مقاومت می باشد قسمت ابتدایی و انتهایی آن نسبت بهم عایق می باشد.

اتصال عایقی

اتصال عایقی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش