انواع فلنج ها و لوله اتصالات

فلنج گردندار جوشی

انواع فلنج ها و لوله اتصالات

انواع فلنج ها و لوله اتصالات :

 (Fitting) اتصالات

اتصالات انواع مختلفی دارد که هر یک در سيستم لوله کشی، مربوط به کار خاصی است که در ادامه شرح داده میشود .

از مهمترین اتصالات می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • Elbow یا زانویی :

زانویی ها به منظور تغيير جهت مسير به کار می روند.  از انواع زانویی می توان به نوع  º90 ،º45 و º180 اشاره کرد .

Elbow یا زانویی

 

  • cap یا سرپوش

به منظور انسداد در خط جریان از آن استفاده می شود. cap یا سرپوش

 

  tee یا سه راهی :

به منظور انشعاب گرفتن از خط جریان از سه راهی استفاده می شود که ممکن است بسته به نياز قطر سری که انشعاب است کوچکتر یا مساوی دو سر دیگر باشد.

  • Reducer یا کاهنده

برای جاهایی که احتياج به تغيير قطر باشد از این اتصال استفاده می شود که در دو نوع هم مرکز و ناهم مرکز وجوددارد.

Reducer یا کاهنده

اتصالات می توانند به روش های مختلفی به هم متصل شوند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • یا اتصال جوشی لب به لب Butt welding fitting
  • socket یا اتصالات سوکتی
  • اتصالات رزوه ای، که به صورت پيچ می توان اتصال را نصب کرد.

  (Flange) فلنج ها

فلنج ها صفحاتی دایروی شکل هستند که اطراف آن چند سوراخ به منظور پيچ کردن تعبيه شده است. ضخامت و تعداد سوراخ ها با توجه به استانداردها تعيين می شود. معرفی فلنج ها با دو معرفه قطر اسمی فلنج به اینچ (که برابر است با قطر لوله ای که فلنج به آن متصل می شود) و کلاس فلنج که ميزان ماکزیمم فشار بر حسب PSI در دمای ماکزیمم است. فلنج ها نوعی از اتصال دهنده های خط به شيرآلات یا تجهيزات دیگر، یا به منظور کور کردن و بستن خط، هستند. مسلما برای یک اتصال فلنجی به عنوان مثال دریک شير ، دو فلنج هم در دو طرف شير تعبيه شده است که به وسيله پيچ به دو فلنج دو سر خط متصل می شود.

(Flange) فلنج ها انواع مهم فلج ها به قرار زیر است :

 

 

فلنج کور Blind Flange

فلنج کور

یک صفحه گرد بسته که در پایان ميسر لوله کشی و مسيرهای دارای فشار به کار می رود. این نوع فلنج و همچنين پيچ های آن عموما فشار بيشتری نسبت به دیگر فلنج ها تحمل می کند که ماکزیمم این فشار در مرکز آن قرار دارد.

با توجه به کلاس فلنج می تواند فشار متناسب را تحمل کند.

Weld Neck Flange یا فلنج گردندار جوشی

فلنج گردندار جوشی

فلنج گردندار دارای یک گردن مخروطی  است که شعاع این گردن در انتها با قطر لوله برابر و به آن جوش می شود .

وجود این گردن باعث تقویت تحمل فلنج ميگردد. این نوع فلنج برای تحمل فشارهای بالا و دماهای زیر صفر و همچنين بارهای نوسانی و ارتعاشی مناسب است .

 

فلنج روکار  Slip on Flange

این نوع فلنج در سرویسهای معمولی مورد استفاده قرار می گيرد. نصب آن ساده است و مقاومت آن در برابر فشار داخلی  دو سوم و در برابر بار خستگی یک سوم فلنج گردندار و هزینه نصب آن مقداری بالاتر است .

فلنج روکار

فلنج لبه دار Lap joint Flange

همانند فلنج معمولی است که لایه پایينی وجود نداشته و انتهای آن پخ دارد و لوله در سر دیگر جوش لب به لب میشود. این فلنج با سيال تماس ندارد و هزینه آن از فلنج گردندار یک سوم بيشتر است و مقاومت در برابر خستگی آن تنها یک دهم فلنج گردندار است .

فلنج لبه دار

Socket weld Flange یا فلنج با جوش محفظه ایی

همانطور که از اسم آن پيداست این فلنج محفظه ای دارد که لوله درون آن قرار می گيرد. اگر این فلنج از داخل هم جوشکاری شود، مقاومت در برابر خستگی آن یک و نيم برابر و مقومت استاتيکی آن برابر فلنج Slip on می شود .

فلنج با جوش محفظه ایی

Screw Flange یا فلنج رزوه ایی

فلنج رزوه ایی

درون این فلنج ها رزوه کار شده است و لوله می تواند درون آن پيچ شود. از مزایای این فلنج ها عدم احتياج آنها به جوشکاری است. البته در صورت لزوم و فشار های بالا می توان از جوش نيز در آنها استفاده کرد. کارآیی این فلنج هادر فشار های بالا است.

یا اریفيس فلنج Orifice Flange

این فلنج در واقع همان فلنج گردندار و در برخی موارد روکار است که در راستای شعاع دارای سوراخ است. این سوراخ ها به منظور اندازه گيری جریان سيال مایع یا گاز استفاده می شود.

اریفيس فلنج

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش