انواع شيرآلات
انواع شيرآلات
19 شهریور 1400
نکات مهم در مورد استفاده از لوله های نیوپایپ
نکات مهم هنگام استفاده از نیوپایپ
28 شهریور 1400

اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ

اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ

اتصالات مهره ماسورهای و پرسی لوله سوپرپایپ

 

اتصالات مهره ماسوره ای و پرسی :

1- مهره ماسوره ها سوپرپایپ :


از اين اتصال برای وصل كردن لوله به هر اتصال سوپرپايپ استفاده ميشود كه براي سايزهای مختلف در سه شكل مختلف ساخته ميشود اما كاربرد و نحوه كار آنها يكی ميباشد. لازم به ذكر است كه مهره ماسـوره هـا كـار تبـديل را نيـز در سـايزهاي 16 تـا 32 انجـام ميدهند. به طور مثال همانطور كه در جدول زير ميبينيد لوله 16به دو اتصال 1/2و 3/4 اينچ، لوله 20 بـه دو اتصـال 1/2و 3/4 ايـنچ،لوله 25 به دو اتصال 3/4و 1 اينچ و لوله 32 به دو اتصال 1اينچ متصل ميگردد. براي سايزهای بزرگتر بايـد از اتصـالات پرسـی اسـتفاده شود .

مهره ماسورهها

2 – مغزی سوپرپایپ:

از مغزی برای وصل كردن لوله های سوپرپايپ به يكديگر  وصله كردن  در سايزهاي 16تا 32 استفاده ميشود

مغزی
3 – مغزی رابط سوپرپایپ :


از مغزی رابط برای متصل كردن لوله های سوپرپايپ به اتصالات فلزی و يا شيرهای ورودی و قطع كن استفاده ميشود.يك طرف اين مغزی ها قابليت متصل شدن به مهره ماسورهای سوپرپايپ را نداشته و فقط به اتصالات فلزی متصل ميشوند

 

مغزي رابط

 

4 – بوشن سوپرپایپ :


از بوشن برای وصل كردن سه راهی های سوپرپايپ به يكديگر و اتصال لوله  سوپرپايپ به ديگر سيستمها در سايزهای 16تـا 32 اسـتفاده ميشود

 

بوشن

 5- تبديل روپيچ سوپرپایپ :


از اين اتصال برای وصل كردن سوپرپايپ به اتصالات فلزی و يا به لوله سوپرپايپ استفاده ميشود كه كار تبديل را نيز انجام ميدهد، ولی از آنجا كه مهره ماسوره ها كار تبديل را در سايزهای پايين انجام ميدهند عملا از اين اتصال كمتر در سيستم سوپرپايپ استفاده ميشود .

 

تبديل روپيچ

 

 6 – روپيچ توپيچ سوپر پایپ :


از اين اتصال برای وصل كردن سوپرپايپ به سيستم فلزی روپيچ استفاده ميشود .

روپيچ توپيچ

 

 

7 – تبديل روپيچ توپيچ سوپرپایپ :


اين اتصال همانند روپيچ توپيچ ميباشد ولي با خاصيت تبديلی

 تبديل روپيچ توپيچ

8 – زانويی سوپرپایپ :


به دليل قابليت انعطاف پذيری لوله سوپرپايپ عملا در سايزهای پايين از زانو استفاده نميشود مگر در مواردی كه احتياج به شعاع خم بسياركوچك داشته باشيم

 

زانويي

9 – چپقی سوپرپایپ :


از اين اتصال برای وصل كردن سوپرپايپ به سيستم فلزی روپيچ استفاده ميشود

چپقي

10 – سه راهی سوپرپایپ :


سه راهی براي انشعاب گيری از خط اصلی ميباشد. با وجود مهره ماسوره های تبديلی از يك سه راهی به عنوان سه راه تبديلی نيز ميتوان استفاده نمود. سه طرف سه راهی را ميتوان هم به سيستم سوپرپايپ و هم به سيستم فلزی متصل نمود

 

سه راهي

11 – زانو ديواری مهره ماسورهای :


اين اتصال مانند زانو ديواری پرسی ميباشد

زانو ديواري مهره ماسورهاي

 

12 – زانو سه راه 90 مهره ماسورهای :


اين اتصال مانند زانو سه راه 90 پرسی ميباشد

زانو سهراه 90مهره ماسورهاي

13 – زانو ديواری صفحه دار :


اين اتصالات با لوله های سفيد رنگ سوپرپايپ هم 
PEX-AL-PEX قابل استفاده ميباشند.
اين اتصال مانند زانو ديواری ميباشد با اين تفاوت كه خود اتصال بدون نياز به صفحه ديواری مستقيما به ديوار نصب ميگردد و در واقع از اين اتصال برای سيستم روكار استفاده ميشود. در مواردی كه مصرف كننده روپيچ باشد از زانو ديواري توپيچ استفاده ميشود مانند شير تكي، شير پيسوار و شير رادياتورها و در مواردي مانند شير مخلوطها كه مهره آنها توپيچ 3/4 ميباشد از زانو ديواری روپيچ استفاده ميگردد .

 

زانو ديواري صفحهدار

 

14 – زانو سه راه 90صفحه دار :


اين اتصالات با لوله هاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم 
PEX-AL-PEX قابل استفاده ميباشند.
كاربرد اين اتصال مانند زانو سهراه 90 ميباشد با اين تفاوت كه براي لوله كشي روكار استفاده ميگردد و براي شيرهای توپيچ يا روپيچ بكار ميرود.

 

زانو سهراه 90صفحهدار

 

15 – زانو سه راه 180صفحه دار :


اين اتصالات با لوله هاي سفيد رنگ سوپرپايپ هم
PEX-AL-PEX قابل استفاده ميباشند.
كاربرد اين اتصال مانند زانو سهراه 180ميباشد با اين تفاوت كه برای لوله كشی روكار استفاده ميگردد و برای شيرهای توپيچ يا روپيچ بكار ميرود.

 

زانو سهراه 180صفحهدار

 

16 – درپوش تست :


اين اتصال از جنس پلاستيك بوده و بعنوان درپوش استفاده ميشود و در دو رنگ قرمز و آبي به همراه يك اورينگ عرضه ميگردد .

درپوش تست

 

17 – كلكتور :


اين كلكتور با ورودی اصلی يك اينچ و خروجيهای فرعی 1/2 اينچ جهت مصارف خاص مثل داخل واحدها و يا داخل سرويسها ميباشد

كلكتور

18 – درپوش روپيچ :


از اين اتصال براي بستن انتهای كلكتور يا هر اتصال توپيچ سوپرپايپ مي توان استفاده نمود

درپوش روپيچ

19 – درپوش توپيچ :


از اين اتصال براي بستن ابتداي كلكتور يا هر اتصال روپيچ سوپرپايپ مي توان استفاده نمود

درپوش توپيچ

20 – بست پلاستيكی روكار :


از اين بست برای نگاه داری لوله بر روي ديوار يا سقف استفاده ميشود. لوله با فشار داخل بست رفته و با كشش هم از داخل آن خارج ميگردد .

 

بست پلاستيكي روكار

 

21 – مغزی بلند :


از اين مغزيها برای نصب شيرهاي رادياتور بر روي زانو ديواريهای نصب شده بر ديوار استفاده ميگردد.

مغزي بلند

22 – زانو ديواری صفحه دار پرسی :


اين اتصال با آبكاری نيكل و جنس حلقه آن استنلس استيل و فاقد تكنولوژی
RTS بوده و با لوله های سفيد رنگ سوپرپايپ هم PEX-AL-PEX قابل استفاده ميباشند.
اين اتصال مانند زانو ديواری صفحه دار مهره ماسورهای و جهت اجرای روكار ميباشد

زانو ديواري صفحه دار پرسي

23 – زانو سه راه 90 صفحه دار پرسی :


اين اتصال با آبكاری نيكل و جنس حلقه آن استنلس استيل و فاقد تكنولوژی
RTS بوده و با لوله های سفيد رنگ سوپرپايپ هم PEX-AL-PEX قابل استفاده ميباشند . اين اتصال مانند زانو سه راه 90 صفحه دار مهره ماسورهای و جهت اجرای روكار ميباشد.

 

زانو سهراه 90صفحه دار پرسي

 

24 – زانو سه راه 180صفحه دار پرسی :


اين اتصال با آبكاری نيكل و جنس حلقه آن استنلس استيل و فاقد تكنولوژي
RTS بوده و با لوله های سفيد رنگ سوپرپايپ هم PEX-AL-PEX قابل استفاده ميباشند. كاربرد اين اتصال مانند زانو سه راه 180صفحه دار مهره ماسورهای و جهت اجری روكار ميباشد .

 

زانو سهراه 180صفحه دار پرسي

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش