ابزار تاسیسات روتنبرگر

ابزار تاسیسات روتنبرگر

ابزار تاسیسات روتنبرگر

ابزار تاسیسات روتنبرگر ابزار خوب برای اجرای خوب ، سوپرپایپ اینترناشــنال، از آغاز فعالیت در صنعت تاسیسات کشــور براي عرضه ي کیفیت ممتاز کوشــیده است. براي تضمین عملکرد سیستمهاي تاسیســاتي، کیفیت مصالح و اجزاي به کاررفته نقش به سزا دارد، ولي کافي نیست. کیفیت اجرا نیز به همان اندازه داراي اهمیت اســت. کیفیت اجرا به دو عامــل یعني میزان مهارت و تســلط مجري، و همچنین استفاده از ابزارهاي مناسب بستگي دارد.

ســوپرپایپ در هر دو زمینه نقش مسئولانه ي خود را ایفا نموده است

براي افزایش و به روزرســاني ســطح دانــش واطلاعات، و مهارت هاي اجرایي در زمینه ي سیستم هاي لوله کشي، اقدام به برگزاري مستمر دوره هاي آموزش حضوري براي مجریان داوطلب نموده است، و همچنین تنها نشریه ویژهي مجریان سیستمهاي لوله کشي، به نام «مجري» را منتشر ميکند. و براي مجهز بودن مجریان ســوپرپایپ به ابزارهاي خوب و بــا کیفیت، اقدام به عرضهي این ابزارها از منابعي معتبر و متخصص در دنیا نموده است.

ابزار تاسیسات روتنبرگر آلمان

ابزار تاسیسات روتنبرگر آلمان یکــي از بزرگترین طراحان و تولیدکنندگان ابــزار تاسیسات در دنیاسـت. این شــرکت هر ساله با دستاوردهاي نوآور انهي طراحان صنعتي خود به تنوع بیش از 6000 نوع ابزار تاسیساتي تولیدي خود ميافزاید.

ابزار نصب لوله های فاضلابی

ابزار تاسیسات لوله بر 110 و 1۶0 میلیمتر

لوله بر 110 و 1۶0 میلیمتر

ابزار تاسیسات روتنبرگر

  • بالن استاپر
  • لبه تراش
  • آچار تسمه ای

 

بالن اسپاتر لبه تراش آچار تسمه ای

ابزار نصب لوله های 5 لایه

ابزار تاسیسات دستگاه پرس ROMAX 3000

دستگاه پرس ROMAX 3000

تصویر زیر شامل ابزار تاسیسات :

  • لوله بر
  • قیچی های لوله بر
  • لوله خم کن جغجغه ای
  • پمپ های برقی تست فشار

 

ابزار تاسیسات روتنبرگر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش