آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی

مقاله پیش رو در مورد آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی ، برای مشاهده مطالب با ما همراه باشید

روش لوله کشی  حرارت مرکزی

آب رفت دیگ به دستگاههای تبادل کننده ی حرارت مانند رادیاتور باید بعداز انتقال گرما دوباره به دیگ برگردد.بنابراین در لوله کشی سیستم های حرارت مرکزی همیشه  یک  لوله ی رفت  ویک لوله برگشت  روش های متفاوتی در سیستم لوله کشی مطرح می گردد که متداول ترین آن ها عبارتند از

روش لوله کشی با برگشت مستقیم

در این روش آب رفت دیگ بعد از عبور از دستگاههای تبادل کننده حرارت که به پمپ یا دیگ نزدیک ترندمستقیما وارد لوله برگشت شده وبا طی کوتاهترین مسیر به دیگ برمی گردد.یعنی مجموع طول رفت وبرگشت دستگاههایی که به موتور خانه نزدیک ترند می باشدکوتاهتر بوده درنتیجه آب گرم در این دستگاهها راحتر وبیش تر گردش می کند ودستگاههایی که از موتور خانه فاصله دارند کمتر گرم می شود.

روش لوله کشی با برگشت مستقیم

روش لوله کشی بابرگشت معکوس

در این روش برگشت آب گرم از اولین دستگاه تبادل کننده حرارت به سمت دستگاه دوم حرکت می کند وبا برگشت آب گرم دستگاه دوم جمع شده به سمت دستگاه سوم می رودبه همین ترتیب بعد ازجمع شدن با برگشت آب گرم آخرین دستگاه به طرف موتور خانه برمی گردد.در این روش مجموع طول رفت وبرگشت کلیه دستگاهها تقریبا باهم برابر است.

روش لوله کشی بابرگشت معکوس

روش لوله کشی مختلط

گاهی اوقات ممکن است طرح لوله کشی حرارت مرکزی به یک شبکه ی اصلی ویک یاچند شبکه فرعی تقسیم گردددر نتیجه ممکن است مدار اصلی به روش معکوس ومدارات فرعی به صورت مستقیم ویا برعکس طراحی واجراشوندولی معمولا در ساختمان ها.

رایزرهای اصلی به صورت برگشت معکوس اجرامی شوند که به آن روش لوله کشی مختلط می گویند. روش لوله کشی مختلط

اصول لوله کشی رادیاتور

لوله کشی رادیاتو ها معمولا بصورت لوله های فولادی سیاه درزداربا وزن متوسط انجام می گیردواتصال لوله ها نیز بوسیله ی جوش کاری برق یا گاز صورت می گیرد.

اصول لوله کشی رادیاتور-بهتر است با ایجاد کانال های کم عمق وکوچک در کف ساختمان لوله ها را از داخل آن عبور دهیم واز زیر خاک کردن لوله ها خودداری کنیم

آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی

-لوله های عمودی را نیز می توان از داخل کانال عبور داد وبهتر است لوله ها با مصالح ساختمانی ارتباطی نداشته باشدوبه کمک بست به دیوار محکم شوند

آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی-مسیر لوله های عبوری از کف ساختمان چه بصورت توکار وچه روکار،باید حتما موازی ویا عمود بردیوار ها باشد.

آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی-از اجرای لوله کشی بصورت مورب در داخل ساختمان خودداری کنیدتا در هنگام تعمیرات از وارد آمدن خسارت به ساختمان جلوگیری گردد.آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی

دستور العمل لوله کشی رادیاتور

ابزار موردنیاز

دستور العمل لوله کشی رادیاتور

وسایل کامل جوشکاری گاز سریک برش،وسایل کامل جوشکاری برق،کمان اره،لوله برحدیده،متر خم کن هیدرولیکی و…

مصالح مورد نیاز

لوله فولادی سیاه درزدار با وزن متوسط در سایز های 2/1اینچ و1،الکترود جوش کاری

.

-برای گرفتن انشعاب از لوله اصلی معمولا از اتصالات جوشی استاندارد استفاده می شود،اما گاهی اوقات در سایز های پایین(انشعاب یک رادیاتور)می توان لوله اصلی را سوراخ کرده وانشعاب لازم را گرفت برای اینکار ابتدا به کمک سربک برش روی لوله اصلی یک سوراخ با سطح بیضی ومتناسب باقطر لوله انشعاب ایجاد کرد

-لوله را خم حدود 90درجه بزنید ومحل اتصال را به صورت 45 درجه برش دهید.

 

 

دستور العمل لوله کشی رادیاتور

لوله ی بریده شده دارای سطح مقطع بیضی خواهد بود که به خوبی بروی سوراخ ایجاد شده قرار می گیرد.مقطع بیضی دارای سطح بیشتری است وافت فشار را کاهش می دهد.

دستور العمل لوله کشی رادیاتور

-طرف دیگر لوله را رزوه کرده به اندازه ی (کف سازی+7سانتی متر)خم بزنید لوله ی انشعاب را برروی سوراخ ایجاد شده قرار دهید به گونه ای که  خم لوله در جهت جریان عبور آب باشد.

دستور العمل لوله کشی رادیاتور

به این  ترتیب ارتفاع انشعاب گیری نیز کاهش یافته وباعث کم شدن ارتفاع کف سازی  در ساختمان می شود.

-محل انشعاب را جوش کاری نماییدودقت  کنید که قسمت خم شده برکف باشد.

دستور العمل لوله کشی رادیاتور

-انشعاب برگشت رادیاتور رانیز به همان ترتیب برروی لوله ی برگشت جوش کاری نموده ونصب نمایید.

دستور العمل لوله کشی رادیاتور

لوله های رفت وبرگشت رادیاتور باید 5 الی 7 سانتی متر ازکف تمام شده بالاتر در نظر گرفته شود وبه اندازه ی (نصف عرض رادیاتور+4سانتی متر)ازدیوار تمام شده فاصله داشته باشد.در هنگام انشعاب گیری دقت کنید که رادیاتور در چه سمتی از انشعاب نصب خواهد شد.

دستور العمل لوله کشی رادیاتور

اصول لوله کشی یونیت هیتر

-معمولا یونیت هیتر ها در یک سطح برابر در داخل سالن نصب می شوند.دستور العمل لوله کشی رادیاتور

 

-لوله کشی خط اصلی یونیت هیتر ها به صورت روکار ویا تو کار در ارتفاعی مناسب در سالن اجرا می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

دستور العمل لوله کشی رادیاتور

-چنانچه طول لوله مستقیم زیاد باشد از انبساط گیر(درز انبساط)برروی خط اصلی لوله استفاده می شود.

 

دستور العمل لوله کشی رادیاتور

-ضمنا روی لوله ی اصلی از شیر هوا گیری اتوماتیک دستی استفاده نمایید.چنانچه از شیر هواگیری اتوماتیک استفاده می شود بهتر است این شیر برروی یک شیر کشویی نصب گردد.دستور العمل لوله کشی رادیاتور

-انشعاب مربوط یونیت هیتر ها معمولا به صورت دنده ای اجرا می گردد.

دستور العمل لوله کشی رادیاتور

-لوله رفت به قسمت پایین یونیت هیتر ارتباط داده می شود ودر سر راه آن شیر فلکه،مهره ماسوره وشیرتخلیه نصب می گردد.در مسیر برگشت نیز از مهره ی ماسوره وشیر فلکه استفاده می شود.معمولا شیر هوا گیری در قسمت خروجی آب یونیت هیتر قرار دارد.بهتر است نصب لوله رفت وبرگشت خط اصلی در یک سطح اجرا شود شکل های زیر بترتیب  نمای بالا و نمای جانبی یک یونیت هیتر را با اتصالات جانبی نشان می دهد.آشنایی با روش لوله کشی حرارت مرکزی

افت فشار در لوله ها وسیستم حرارت مرکزی

عبور آب در داخل لوله همراه با اصطکاک بوده وباعث افت فشار می شودافت فشار در لوله ها به دوعامل طول لوله وزبری داخل لوله بستگی دارد .یعنی هر چقدر طول لوله ونیز زبری داخل آن بیشتر باشد افت فشار داخل آن بیشتر خواهد شد.

افت فشار در لوله ها وسیستم حرارت مرکزی

در لوله کشی سیستم های حرارت مرکزی،افت فشار در لوله ها ودستگاههایی که آب در آن گردش می کندتوسط پمپ تامین می گردد.افت فشار در یک  سیستم حرارت مر کزی شامل اقفت فشار در مسیر لوله رفت تا آخرین دستگاه +افت وصاله های موجود در مسیر+افت فشار داخل دیگ ،کلکتور و… می باشد.

افت فشار در لوله ها وسیستم حرارت مرکزی

اصول آزمایش لوله های سیستم حرارت مرکزی

بعد از اجرای لوله کشی حرارت مرکزی سیستم های حرارت مرکزی لازم است مدار لوله کشی با فشار مناسب تست وآزمایش گردد.آزمایش توسط پمپ دستی یا برقی صورت می گیرد که این پمپ تشکیل شده ازیک مخزن آب یک پمپ جهت تزریق آب به سیستم ویک فشار سنج (گیج)در آزمایش باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.

اصول آزمایش لوله های سیستم حرارت مرکزیاصول آزمایش لوله های سیستم حرارت مرکزی

الف-آزمایش سیستم بایدبا فشار دست کم 5/1برابر فشار کار انجام شود.

ب-حداقل فشار آزمایش در هر حال نباید4بار کم تر باشد

ج-مدت زمان آزمایش دست کم باید دوساعت پیوسته باشد.

د-درمدت آزمایش باید همه ی اجزای لوله کشی واتصال یک به یک بارزسی شود.

روش آزمایش لوله کشی سیستم حرارت مرکزی

دستور العمل

ابزار ومواد مورد نیاز

پمپ آزمایش فشار آچار لوله گیر،آچار فرانسه،شیر فلکه،قشار سنج،اتصالات ونوار تفلون.

روش آزمایش لوله کشی سیستم حرارت مرکزی

-کلیه ی انشعابات مربوط به دستگاه ها را با درپوش ببندید.

-لوله های رفت وبرگشت یکی از دستگاه های پخش کننده ی حرارت را به یکدیگر ارتباط دهید.

روش آزمایش لوله کشی سیستم حرارت مرکزی

-شیلنگ رابط فشار قوی را بروری پمپ دستی فشار نصب نمایید ودقت کنید که فشار سنج وشیر یک طرفه برروی پمپ نصب شده باشد .

روش آزمایش لوله کشی سیستم حرارت مرکزی

-سر دیگر شیلنگ رابط را بروی یکی از انشعابات لوله ی رفت یا برگشت ببندیداز طریق یکی از انشعابات که در ارتفاع پایین تر قرار دارد آب را وارد مدار لوله کشی کرده واز بالاترین قسمت هواگیری کنید تا آب در تمام مدار پر شود.روش آزمایش لوله کشی سیستم حرارت مرکزی

-مخزن پمپ دستی را از آب پر کنید وبا حرکت اهرم پمپ فشار را در مدار لوله کشی بالا ببرید تا به مقدار مورد نیاز برسد. حداقل 2ساعت سیستم را تحت فشار نگه دارید وکلیه ی محل های اتصال را در این فرصت بازرسی نمایید.در صورت مشاهده ی نشتی ،سیستم را تخیله کنید ونشتی را برطرف کرده،مراحل فوق را مجددا تکرار نمایید.روش آزمایش لوله کشی سیستم حرارت مرکزی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش