آزمایش های لازم در شیرآلات صنعت آب

آزمایش های لازم در شیرآلات صنعت آب

 

آزمایش هیدرواستاتیكی و آببندی شیرهای صنعتی

هدف از تهیه این بخش تعیین روش آزمایش توانا یی تحمل فشار و هم چنین میزان حفظ فشار، آببندی نشیمن گاه شیر و مكانیزم بسته شدن آن بوده و باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

 • شیرها هنگامی كه به وسیله مایع مورد آزمایش قرار می گیرند باید خالی از هوا باشند.
 • شیرها نباید قبل از آزمایش فشار پوسته با رنگ یا موا د دیگری كه توانایی آببندی دارد پوشش داده شوند. البته استفاده از پوشش داخلی و كاربرد مواد حفاظت كننده از خوردگی كه قابلیت آببندی ندارد مجاز است . اجزای متحمل فشار نباید به رنگ یا مواد دیگر آغشته شوند. اگر آزمایش های فشار در حضور نماینده خریدار انجام گیرد، شیرهای رنگ شده موجود در انبار را می توان بدون برداشتن رنگ، مجددا آزمایش نمود.
 • تجهیزات آزمایش نباید به شیر تنش های خارجی وارد نماید زیرا ممكن است بر نتایج آزمایش تاثیر گذارد.
 • اگر سازنده، تجهیزاتی نظیر دستگاه تعیین افت حجمی برای آزمایش به كار برد، آن تجهیزات باید جوابگوی خواسته های استاندارد باشد.

آزمایش فشار پوسته و آببندی

آزمایش پوسته

آزمایش پوسته به وسیله سیال با حداقل فشاری معادل 1/5 برابر حداكثر فشار كار مجاز در دمای 20 درجه سانتی گراد انجام می شود. به استثنای شیرهای با اندازه قطر اسمی 50 و كوچك تر و با فشار اسمی 50 كه از گاز با فشار6±1 بار (600±100 كیلو پاسكال) استفاده می شود.

 • آزمایش پوسته باید با اعمال فشار مشخص (با توجه به بند قبل ) داخل شیرهای مونتاژ شده در حالیكه دو انتهای آن بسته است انجام گیرد . شیر باید نیمه باز و محفظه آببندی باید به اندازه كافی محكم گردد تا قادر به نگهداری فشار آزمای ش باشد. بدین وسیله آزمایش محفظه آببندی نیز انجام می شود. چنان كه در طول آزمایش از محل نوار آببندی محور شیر نشتی مشاهده شود، درصورتی كه سازنده نشان دهد كه در فشار مجاز، شیر نشتی ندارد موجب غیر قابل قبول بودن (برگرداندن به كارخانه) شیر نمی شود.
 • هیچ گونه نشتی از بدنه تحت فشار، مجاز نمی باشد. مدت زمان آزمایش نباید كم تر از آنچه كه در جدول شده است باشد.

 

آزمایش آببندی مسدود كننده PN فشار اسمی DN اندازه اسمی شیر

 • آزمایش آببندی مسدود كننده باید درحالتی كه نشیمن گاه تمیز و عاری از روغن است انجام شود . به هر حال، در صورت نیاز به جهت جلوگیری از آسیب دیدن می توان سطوح نشیمن گاه را با لایه نازكی از روغن كه ویسكوزیته آن برابر یا كم تر از ویسكوزیته نفت سفید نباشد پوشش داد.
 • شرایط انجام آزمایش باید مطابق جدول 3 بوده و آزمایش آببندی مسدود كننده بطور عادی و با وسایل معمول بسته شود
 • شیرها باید در همان جهت جریانی كه طراحی و ساخته شده اند مورد آزمایش قرار گیرند.
 • حداقل مدت زمان آزمایش آببندی مسدود كننده باید مطابق جدول 4 باشد.
 • در مرحله ساخت، حداكثر نشتی مجاز در آزمایش آببندی باید مطابق جدول 5 باشد .

تذكر : شیرهای یك طرفه علاوه بر آزمایش فشا ر آببندی معادل1/1 برابر فشار ا سمی، باید در فشار 0/5 تا 1 بار نیز، آببندی كامل داشته باشد. 

محدودیت اختلاف فشار

 در مورد شیرهایی كه برای كار با اختلاف فشاری كم تر از حداكثر فشار كاری مجاز در دو طرف مسدود كننده طراحی شده اند و مسدود كننده و یا سامانه فعال كننده (مستقیم، مكانیكی، هیدرولیكی یا الكتریكی ) آنها ممكن است به علت فشار بالا صدمه ببینند، كلیه آزمایش ها باید مطابق با بندهای بالا انجام گیرد ،  به استثنای آزمایش آببندی مسدودكننده كه می تواند تا  فشار آزمایش تا  1/1 برابر حداكثر اختلاف فشار مجاز در دو طرف مسدود كننده در حالت بسته كاهش یابد.

این استثنا می تواند با توافق بین سازنده و سفارش دهنده اجرا گردد . پلاك شناس ایی شیر باید شامل اطلاعات و توضیحات عوامل محدود كننده یاد شده باشد.

تذكر : در موقع آزمایش خطوط لوله چون فشار اعمالی به خطوط لوله معمولا 0/5 برابر فشار اسمی می باشد ولی آزمایش آببندی شیرها طبق بند فوق 1/1 فشار مجاز است لذا استفاده از شیرها برای مسدود كردن انتهای خطوط لوله به هیچ عنوان مجاز نیست برای آزمایش خطوط لوله باید از درپوش و یا روش های مناسب دیگر استفاده نمود . ضمنا در هنگام آزمایش خطوط لوله، شیرها باید تماما باز باشند . بدین معنی كه از شیرها نباید برای قطع و وصل جریان در موقع آزمایش استفاده نمود، و برای این كار حتما باید درپوش فلنج مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش