لوله های پلی اتیلن

فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن   نگاه کلی در لوله های پلی اتیلن لوله پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده ترین و ارزانترین پلیمرها است. پلی […]
آذر ۵, ۱۳۹۷
لوله های پلی اتيلن مورد استفاده در آبياری جانبی

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی این […]
تماس - بخش فروش