لوله های پلی اتیلن

فروردین 28, 1397
لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن   نگاه کلی در لوله های پلی اتیلن لوله پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده ترین و ارزانترین پلیمرها است. پلی […]
آذر 5, 1397
لوله های پلی اتيلن مورد استفاده در آبياری جانبی

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی

لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوین لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی این […]
تماس - بخش فروش