مهر 18, 1397
کاربرد لوله سیاه فولادی

اتصالات با سیستم لوله ای

اتصالات با سیستم لوله ای در مقاله اتصالات با سیستم لوله ای اتصالات با سیستم لوله ای که شکل پروفیل داخلی آنها سرکاسه لوله تایتون است […]
مهر 19, 1397
محاسبه ابعاد يك مهار كننده بتوني در يك زانويي

محاسبه ابعاد یک مهار کننده بتونی در یک زانویی

محاسبه ابعاد یک مهار کننده بتونی در یک زانویی ابتدا باید یکبار دیگر اصول فصل ٨یادآوری شوند. جائیکه یک زانویی به علت نیروهای فشار داخلی آب […]
مهر 21, 1397
 آب بندهاي(واشرهاي)خطوط لوله گاز

 آب بندهای(واشرهای)خطوط لوله گاز

6-11 آب بندهای(واشرهای)خطوط لوله گاز واشرهای خطوط لوله گاز جهت تامین گاز در مبنای امنیتی از اهمیت زیادیبرخوردارند. در اینجا این سوال مطرح می شود که مقاومت […]
مهر 22, 1397
پوشش داخلي ملات سيمان لوله ها

پوشش داخلی ملات سیمان لوله ها

در ورقه کار DVGW،W346توصیه های عملی جهت آزمون فشار، شستشو، میکروب کشی، داخل کردن و کار با خطوط آب آشامیدنی با پوشش ملات سیمان آمده است. […]
تماس - بخش فروش