مهر ۱۸, ۱۳۹۷
کاربرد لوله سیاه فولادی

اتصالات با سيستم لوله ای

اتصالات با سيستم لوله ای در مقاله اتصالات با سيستم لوله ای اتصالات با سيستم لوله اي كه شكل پروفيل داخلي آنها سركاسه لوله تايتون است […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۷
محاسبه ابعاد يك مهار كننده بتوني در يك زانويي

محاسبه ابعاد يك مهار كننده بتونی در يك زانويی

محاسبه ابعاد يك مهار كننده بتونی در يك زانويی ابتدا بايد يكبار ديگر اصول فصل ٨يادآوري شوند. جائيكه يك زانويي به علت نيروهاي فشار داخلي آب […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۷
 آب بندهاي(واشرهاي)خطوط لوله گاز

 آب بندهای(واشرهای)خطوط لوله گاز

6-11 آب بندهای(واشرهای)خطوط لوله گاز واشرهاي خطوط لوله گاز جهت تامين گاز در مبناي امنيتي از اهميت زياديبرخوردارند. در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه مقاومت […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۷
پوشش داخلي ملات سيمان لوله ها

پوشش داخلي ملات سيمان لوله ها

در ورقه كار DVGW،W346توصيه هاي عملي جهت آزمون فشار، شستشو، ميكروب كشي، داخل كردن و كار با خطوط آب آشاميدني با پوشش ملات سيمان آمده است. […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش