18 مهر 1397
کاربرد لوله سیاه فولادی

اتصالات با سيستم لوله ای

اتصالات با سيستم لوله ای در مقاله اتصالات با سيستم لوله ای اتصالات با سيستم لوله اي كه شكل پروفيل داخلي آنها سركاسه لوله تايتون است […]
19 مهر 1397
محاسبه ابعاد يك مهار كننده بتوني در يك زانويي

محاسبه ابعاد يك مهار كننده بتونی در يك زانويی

محاسبه ابعاد يك مهار كننده بتونی در يك زانويی ابتدا بايد يكبار ديگر اصول فصل ٨يادآوري شوند. جائيكه يك زانويي به علت نيروهاي فشار داخلي آب […]
21 مهر 1397
 آب بندهاي(واشرهاي)خطوط لوله گاز

 آب بندهای(واشرهای)خطوط لوله گاز

6-11 آب بندهای(واشرهای)خطوط لوله گاز واشرهاي خطوط لوله گاز جهت تامين گاز در مبناي امنيتي از اهميت زياديبرخوردارند. در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه مقاومت […]
22 مهر 1397
پوشش داخلي ملات سيمان لوله ها

پوشش داخلي ملات سيمان لوله ها

در ورقه كار DVGW،W346توصيه هاي عملي جهت آزمون فشار، شستشو، ميكروب كشي، داخل كردن و كار با خطوط آب آشاميدني با پوشش ملات سيمان آمده است. […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش