ملات سیمان لوله هاچ

22 مهر 1397
پوشش داخلي ملات سيمان لوله ها

پوشش داخلي ملات سيمان لوله ها

در ورقه كار DVGW،W346توصيه هاي عملي جهت آزمون فشار، شستشو، ميكروب كشي، داخل كردن و كار با خطوط آب آشاميدني با پوشش ملات سيمان آمده است. […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش