مدار فرمان شیرهای حفاظت از شكستگی خط لوله

10 بهمن 1398

شیرهای حفاظت از شكستگی خط لوله

شیرهای حفاظت از شكستگی خط لوله این شیرها برای جلوگیری از تخلیه مخازن ذخیره در زمان تركیدگی و شكستگی خطوط لوله انتقال به پا یین دست […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش