افت فشار در خطوط لوله مستقيم

مهر ۱۷, ۱۳۹۷

افت فشار در خطوط لوله مستقيم

افت فشار در خطوط لوله مستقيم مقادير امنيت طبق مباني احتمالات تئوري اطمينان پذيري تحقيق مي گردد.لذا گسترش قابليت تحمل بار لوله و بارها در نظر […]
مهر ۲۳, ۱۳۹۷
افت فشار در خطوط لوله مستقيم

افت فشار در خطوط لوله مستقيم

افت فشار در خطوط لوله مستقيم از شكل خارج شدن به دنبال خمش و بارهاي موضعي، تغيير شكل لوله رخ مي دهد. ابتدا حالت اول توصيف […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش