فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
لوله بزرگ فاضلابی

لوله های سایز بزرگ آب و فاضلاب

لوله های سایز بزرگ آب و فاضلاب مقدمه شرکت Freedonia در سال  1985 در ایالات متحده امریکا تأسیس شده و در زمینه انجام پروژه های تحقیقات […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۷
بررسی لوله های مختلف مورد استفاده در خطوط انتقال آب

بررسی لوله های مختلف مورد استفاده در خطوط انتقال آب

بررسی لوله های مختلف مورد استفاده در خطوط انتقال آب فاکتورهای مهم در خوردگی لوله عبارتند از دما،  ،pHمیزان قلیایی بودن، میزان کلسیم، کلر، سولفات، ترکیبات […]
تماس - بخش فروش