شير يك طرفه دوراني

30 آبان 1399
شيرهای يك طرفه

شيرهای يك طرفه

شیرهای یك طرفه شیرهای یك طرفه در حالت كلی برای جلو گیری از جریان های برگشتی (معكوس) به كار برده می شوند ودر طول لوله مكش […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش