تیر 30, 1397
استانداردهای فنی مصالح لوله گذاری

استانداردهای فنی مصالح لوله گذاری

استانداردهای فنی مصالح لوله گذاری   کلیه مصالح مورد نیاز لوله گذاری (لوله، اتصالی ها، متعلقات، شیرها و مصالح حفاظت لوله) از انواعی که دارای استانداردهای […]
اردیبهشت 14, 1398
استاندارد لوله

استاندارد لوله

استاندارد لوله اصطلاح »Piping« عموماً در مسائل مربوط به انتقال سیال از طریق لوله , اتصالات مربوطه و شیرآلات بکاربرده می شود . باتوجه به اینکه […]
تماس - بخش فروش