پوشش داخلي ملات سيمان لوله ها

مهر ۲۲, ۱۳۹۷
پوشش داخلي ملات سيمان لوله ها

پوشش داخلي ملات سيمان لوله ها

در ورقه كار DVGW،W346توصيه هاي عملي جهت آزمون فشار، شستشو، ميكروب كشي، داخل كردن و كار با خطوط آب آشاميدني با پوشش ملات سيمان آمده است. […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش