24 مهر 1397

قواعد نصب خطوط لوله

قواعد نصب خطوط لوله جهت آزمون جوش از بازرسي چشمي و در صورت نياز از آزمون التراسونيك و يا روش مايعات رنگي نافذ استفاده مي شود […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش