مقاومت حرارتی عایق ها

16 فروردین 1398

مقاومت حرارتی عایق ها

مقاومت حرارتی عایق ها ضریب مقاومت حرارتی که آن را با R نشان می دهند، برعک ضریب انتقال حرارت است و درواقع مقدار مقاومت ماده در […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش