مشخصات لوله پلی اتيلن

بهمن 15, 1397
مشخصات لوله پلی اتیلن

مشخصات عمومی لوله پلی اتیلن

مشخصات عمومی لوله پلی اتیلن مقاومت بسیار خوب در مقابل شکستگی و ترک خوردگی، مقاومت شیمیایی بسیار عـالی، مـصون از خـوردگی،مقاومت عالی در مقابل سرما تا […]
تماس - بخش فروش