مشخصات عمومی لوله پلی اتيلن

15 بهمن 1397

مشخصات عمومی لوله پلی اتيلن

مشخصات عمومی لوله پلی اتيلن مقاومت بسيار خوب در مقابل شكستگي و ترك خوردگي، مقاومت شيميايي بسيار عـالي، مـصون از خـوردگي،مقاومت عالي در مقابل سرما تا […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش