كاربرد شیرهای حفاظت از شكستگی خط لوله با مدار فرمان تمام مكانیكی

ژانویه 30, 2020

شیرهای حفاظت از شكستگی خط لوله

شیرهای حفاظت از شكستگی خط لوله این شیرها برای جلوگیری از تخلیه مخازن ذخیره در زمان تركیدگی و شكستگی خطوط لوله انتقال به پا یین دست […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش