فیتینگهای پلی اتیلن تکلایه PE

بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
فیتینگ مثلاً (زانوىی، سه راهی، مغزی، شیرفلکه و …) تشکیل شده  است که به وسیله آچارهای مخصوص (رىنگی چاک دار) لوله های  تک لاىه  PEXرا به فیتینگ ها متصل می کنند. 

فیتینگهای پلی اتیلن تکلایه PE

فیتینگهای پلی اتیلن تکلایه PE مقاله روبرو در مورد فیتینگهای پلی اتیلن تکلایه PE که از فیتینگ های  مورد  استفاده  در  لوله کشی  آب  سرد  و  آب گرم بهداشتی با  ٔ […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش