فروردین 22, 1397
لوله فولادی

لوله فولادی

لوله فولادی   لوله فولادی مورد استفاده در لوله کشی گازباید از جنس فولادی سیاه ( )carbon steelباشد . می تواند از نوع بدون درز ( […]
اردیبهشت 26, 1397
لوله فولادی

لوله فولادی

لوله های فولادی استاندارد و کد لوله فولادی  ( Standard & Code ) SIRI : Iranian Standard & Industrial Research Institute IGS : Iranian Gas Standard […]
اردیبهشت 27, 1397
لوله فولادی

روش تولید لوله فولادی

روش تولید لوله فولادی با جوش مقاومتی ERW روش تولید لوله فولادی در شبکه های گازرسانی مطابق روش تولید لوله فولادی جوشکاری زیر تولید میگردند   […]
تماس - بخش فروش