طبقه بندی سیستم اسپرینکلر

می 18, 2020

طبقه بندی سیستم اسپرینکلر

طبقه بندی سیستم اسپرینکلر بر طبق این استاندارد سیستم اسپرینکلر بصورتهای زیر طبقه بندی گردیده است. سیستم تر در این حالت ، در شبکه لوله کشی […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش