شیرهای حفاظت از شكستگی خط لوله

بهمن ۱۰, ۱۳۹۸
طبقه بندی شیر آلات

شیرهای حفاظت از شكستگی خط لوله

شیرهای حفاظت از شكستگی خط لوله این شیرها برای جلوگیری از تخلیه مخازن ذخیره در زمان تركیدگی و شكستگی خطوط لوله انتقال به پا یین دست […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش