روش نصب شیرهای حفاظت از شكستگی خط لوله با مدار فرمان تمام مكانیكی

بهمن 10, 1398
طبقه بندی شیر آلات

شیرهای حفاظت از شکستگی خط لوله

شیرهای حفاظت از شکستگی خط لوله این شیرها برای جلوگیری از تخلیه مخازن ذخیره در زمان ترکیدگی و شکستگی خطوط لوله انتقال به پا یین دست […]
تماس - بخش فروش