حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

اکتبر 17, 2018
حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

حد مرزی ارتفاع پوشش برای خطوط لوله چدن نشکن

۵–۵–١٧حد مرزی ارتفاع پوشش برای خطوط لوله چدن نشکن ارتفاع پوشش فاصله بین لبه بالای کانال تا بالاترین سطح لوله می باشد .حد مرزی ارتفاع پوشش […]
تماس - بخش فروش