حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

25 مهر 1397

حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن

٥–٥–١٧حد مرزي ارتفاع پوشش براي خطوط لوله چدن نشكن ارتفاع پوشش فاصله بين لبه بالاي كانال تا بالاترين سطح لوله مي باشد .حد مرزي ارتفاع پوشش […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش